הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטים
בית מקרא


תקציר
המאמר מצביע על כך שבשירת דבורה אין איזכור למקדש או למעשה פולחני שקשור במלחמה. עדויות אלו מחזקות את ההשערה שלא היה מקדש וכהנים בתפקיד פולחני בימי דבורה.עדויות היסטוריות בשירת דבורה : אין בשירה גינוני פולחן
מחבר: שמואל שניצר


מלחמת השבטים בבנימין אחר מעשה פילגש בגבעה, המתוארת בשופטים י"ט-כ"א, היא לדעת נות67 מלחמה מובהקת הנערכת במסגרת ברית השבטים הפולחנית. בתיאור המלחמה הזאת יש התקהלות של כל בני ישראל במצפה, יש שאילה בד' בבית אל, יש בכיה  וצום עם הכשלונות הראשונים, יש הקרבת קרבנות, יש ארון הברית ויש כהן. יש בסיפור המלחמה הזאת אזכור של שלה מרכזים פולחניים: מצפה, בית אל ושילה.

השוואה בין המלחמה בבנימין ובין מלחמת דבורה וברק כפי שהיא מתוארת בשירה מבליטה את העובדה שהמלחמה נגד הכנענים אין עמה זכר לשום גינוני פולחן. אין מרכז פולחני, אין תפילה ובכי וצום, אין כהן ואין ארון ברית. אין גם שאילה בד'. יש השתפכות כבירת-ביטוי של אמונה והודיה; יש התלהבות דתית גורפת; יש הזדהות גמורה של האומה הלוחמת עם ד'. הוא הלוחם נגד האויב, הוא בא לעזרת העם, והעם מצדו בא לעזרת ד'. ישראל הוא עם ד'; אויביו הם אויבי ד'. אבל אין שום טקס דתי מעבר לשירת ההודיה וההערצה. קשה להעלות על הדעת שיש בעת המלחמה כהנים, ומקדש וארון ושאילה באורים ותומים, אבל המשורר אינו מוצא לנכון לאזכר אותם במלה או ברמז68. יש כאן לפחות סבירות גבוהה שאין סגל פולחני כפי שאנו מכירים אותו משאר סיפורים במקרא, ודבורה, אם בישראל, היא המגלמת את האמונה, את האחדות הלאומית, את ההשראה ואת מסירות הנפש המאפשרת לשבטים לגבור על האויב בעל הציוד והנשק העדיפים. תפקידה וגם יחסיה עם ברק מוגדרים בפסוק יב, שבו היא נקראת לדבר שיר והוא נקרא לשבות את שביו. כל כוחה וכל השפעתה מתמצתים במלה; היא המלה שממנה שואב המצביא כוח וגבורה.

לא ראינו אינו ראיה, והעובדה ששירה שכולה התלהבות דתית אינה מכילה אף רמז קל על גינוני פולחן אינה כשלעצמה ראיה שלא היו בעת ההיא מקדש וכהן וארון-ברית. אולם התיאור בראש השירה של הופעת ד' בסערה משעיר ומשדה אדום יש בו כדי לחזק את המסקנה שהמשורר עודנו רואה את מושב ד' אי שם בדרום. אין התפיסה הזאת מתיישבת עם קיומו של מקדש בארץ כנען. אנו עומדים בשלב מוקדם של האמונה הישראלית, שכולו מושפע ממעמד הר סיני אשר בו נכרתה הברית בין ישראל ובין ד'.

לחלקים נוספים של המאמר:
עדויות היסטוריות בשירת דבורה
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : האם היתה ברית שבטים ששמה ישראל?
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : ישראל של שירת דבורה
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : דגם אחר של הנהגה
העדויות היסטוריות בשירת דבורה : מעמדם של השבטים
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : מבט לאחור
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : אין בשירה גינוני פולחן (פריט זה)
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : ההיתה עבודת אלילים בימי דבורה?
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : יעדי המלחמה ודרך ניהולה

הערות שוליים:
67. Noth, System, 100-106, 162-170.
68. קשה לקבל את דעתו של נ"ה טור-סיני (ספר בירם, 44-37) ש"בפרע פרעות" הוא לשון שילום נדרים ושיש כאן רמז להקרבת קרבנות-תודה. קשה כמו כן לקבל את סברתו של אייספלדט (O. Eissfeldt, Kleine Schriften II, 283 n.2, 290) שמהופעת מלאך ד' בפסוק כג ניתן ללמוד שארון הברית היה נוכח בשדה הקרב.

ביבליוגרפיה:
כותר: עדויות היסטוריות בשירת דבורה : אין בשירה גינוני פולחן
מחבר: שניצר, שמואל
תאריך: תמוז - אלול תשמ"ח , גליון ד (קטו)
שם כתב העת: בית מקרא
הוצאה לאור: החברה לחקר המקרא בישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית