הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת ההתנחלות > שופטים
בית מקרא


תקציר
המאמר דן בשאלה האם ניתן ללמוד על מעמדם של השבטים ועל מערכות היחסים בינהם משירת דבורה. במאמר מובאות דעות שונות של חוקרים אך לדעת כותב המאמר לא ניתן ללמוד על סוגיה זו משירת דבורה.העדויות היסטוריות בשירת דבורה : מעמדם של השבטים
מחבר: שמואל שניצר


מכל השבטים המנויים בשירה, יששכר הוא היחיד הנקשר במישרין אל דבורה ואל ברק (פסוק טו). יש סבירות רבה להנחה ששני המנהיגים אשר הוליכו את האומה למלחמה, היו בני השבט הזה49. ועל כל פנים ברור שליששכר היה מעמד של מוביל במלחמה. גם אם משמעות הפסוק אינה ברורה כל צרכה, אין ספק שהוא מעיד על קרבה מיוחדת שיש לשבט אל המנהיגה הרוחנית ואל המצביא.

לפיכך קשה לקבל את דעתו של שונק50 שמן העובדה שאפרים נזכר ראשון במיפקד השבטים ניתן ללמוד לא רק שהוא היה החזק בשבטים אשר השתתפו במלחמה, אלא גם שהוא עמד בראש ברית השבטים. שונק שואל מדוע, אם סדר השבטים בשירה מבוסס על מצבם הגיאוגרפי ושבטי הדרום הם הנזכרים בתחילה, אין הרשימה פותחת בבנימין, אלא באפרים דווקא. ואילו אם לא הסדר הגיאוגרפי הוא הקובע, למה לא פתח המשורר בשבט שבנחלתו התחוללה המלחמה? שונק51 אף מבקש ללמוד מן העובדה שבנימין הוא השבט היחיד שאין השירה מזכירה את מנהיגיו, שהשבט לא היה עצמאי בעת הקרב וכוחותיו לחמו בהנהגת אפרים. אך דעתו של צובל52 הפוכה. הוא סבור שמן הביטוי "אחריך בנימין" (פסוק יד) יש ללמוד שבנימין צעד בראש ואפרים הלך בעקבותיו. לדעתו רק חלק משבט אפרים השתתף בקרב.

אין לקיים את ההנחה53 שהשבטים נמנים בסדר גיאוגרפי, ולא רק מפני שאפרים קודם לבנימין, אלא גם מפני שראובן, ששכן בדרום עבר הירדן נמנה אחר יששכר; וזבולון ונפתלי נמנים אחר גלעד, דן ואשר. אבל יש יסוד להנחתו הקודמת של קויפמן54 שהשבטים נענים בקבוצות אזוריות: תחילה השבטים שהגיעו לשדה הקרב מדרום: אפרים, בנימין ומכיר; אחר-כך שני שבטים הקשורים יחד גם בברכת משה (דברים ל"ג, יח-יט): זבולון ויששכר. שבטי עבר הירדן: ראובן וגלעד. שני שבטים הקשורים בפעילות ימית: דן ואשר. ולבסוף שני שבטים הקשורים במעללי מלחמה: זבולון ונפתלי. דומה שאין להסיק מרשימה זו דבר ביחס למקום נחלתם של השבטים השונים55, ואין ללמוד ממנה מי עמד בראש הברית. כל שבט הולך לקרב בהנהגת ראשיו; שבט יששכר הוא השבט שבשורותיו צועדים דבורה וברק.

לחלקים נוספים של המאמר:
עדויות היסטוריות בשירת דבורה
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : האם היתה ברית שבטים ששמה ישראל?
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : ישראל של שירת דבורה
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : דגם אחר של הנהגה
העדויות היסטוריות בשירת דבורה : מעמדם של השבטים (פריט זה)
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : מבט לאחור
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : אין בשירה גינוני פולחן
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : ההיתה עבודת אלילים בימי דבורה?
עדויות היסטוריות בשירת דבורה : יעדי המלחמה ודרך ניהולה

הערות שוליים:
49. זו דעתם של בודה (K. Budde, Richter und Samuel, 1890, 104) של לודס (A. Lods, Israeli from its Beginnings etc., 1932, 338). של אוארבך (E. Auerbach, Wüste und gelobtes Land, I, 1938, III) וכן של טויבלר E. I. Taübler, Biblische Studien, Die Epoche der Richter, 1958, 114) אך צובל (H. J. Zobel, Stammesspruch und Geschichte, 1965, 47) נוטה להשערה שדבורה השתייכה לשבט בנימין.
50. K. D. Schunk, Benjamin, BZAW 68 (1963), 53.
51. loc. Cit. 54.
52. Zobel. Loc. Cit. 46.
53. נגד דעתו של קויפמן בפירושו לספר שופטים, 138, 140.
54. Y. Kaufmann, The Biblical Account of the Conquest, 1953, 84 n. 67.
55. "לא הוכח ששירת דבורה מונה את השבטים בסדר גיאוגרפי", קובע דה וו (De Vaux' Histoire ancienne d'Israel, vol. II, 90)

ביבליוגרפיה:
כותר: העדויות היסטוריות בשירת דבורה : מעמדם של השבטים
מחבר: שניצר, שמואל
תאריך: תמוז - אלול תשמ"ח , גליון ד (קטו)
שם כתב העת: בית מקרא
הוצאה לאור: החברה לחקר המקרא בישראל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית