הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > ממצרים לכנען
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
הצגת "השערת המסורות" (באופן כללי): הגישה המחקרית ששללה את תורת התעודות. לפי השערה זו התורה לא מורכבת ממסמכים שונים אלא ממסורות שנמסרו בע"פ תקופה ממושכת עד שהועלו על הכתב.מבוא לספר שמות : הרכב ספר שמות לפי "השערת המסורות"
מחבר: פרופ' יצחק אבישור


שיטה אחרת להסבר ההרכב הספרותי של ספר שמות ושל התורה כולה פותחה בסקנדינביה. הדוגלים בה הצביעו על מגבלות השערת המקורות ושללו את דפוסיה הנוקשים ואת נתחנותה היתרה בפירוק קטעים ופסוקים, אך לא הציעו כנגדה שיטה משוכללת, שתסביר את כל החספוסים, הסתירות והכפילויות שבתורה. הם ויתרו על ההנחה של קיום קבצים או מקורות בעלי אחדות בעניינים שונים, וראו את התורה כאוסף מסורות, שעברו בעל-פה מדור לדור. בעלי שיטה זו משייכים את הספרים מבראשית עד במדבר לקובץ אחד של מסורות, ואת ספר דברים יחד עם נביאים ראשונים – לקובץ אחד. לדעתם שימשו מסורות מקראיות אלה עד חורבן הבית בטקסים פולחניים כמסורת שבעל-פה (כגון מה שסיפור מעמד הר סיני שימש בטקס שנתי של "חג הברית"), ורק אחרי חורבנו הועלו לראשונה על הכתב. יש מבעלי השיטה המוותרים בצדק על תפיסה כוללנית זו, וטוענים, שיש לדון בכל מסורת לעצמה, כיחידה ספרותית עצמאית, ורק לאחר מכן לבדוק את זיקתה אל יחידות ספרותיות אחרות. עניין אחד יכול להשתמר במסורות, שהן שונות מצד זמנן, מקומן או חוג מוצאן, ומסורות אלה נתקבעו זו ליד זו בספר המגובש.

לחלקים נוספים מתוך המאמר:
מבוא לספר שמות : המבנה הספרותי של ספר שמות והרכבו
מבוא לספר שמות : הרכב הספר לפי "השערת המקורות"
מבוא לספר שמות : הרכב ספר שמות לפי "השערת המסורות" (פריט זה)
מבוא לספר שמות : ההיבט ההיסטורי - כניסת שמיים מערבים למצרים
מבוא לספר שמות : ישראל במצרים - הרקע ההיסטורי
מבוא לספר שמות : הדי מאורע יציאת מצרים בנביאים ובכתובים
מבוא לספר שמות : הצורות הספרותיות בספר שמות

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר שמות : הרכב ספר שמות לפי "השערת המסורות"
מחבר: אבישור, יצחק (פרופ')
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך שמות בעריכת פרופ' שמריהו טלמון.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית