על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  חטא

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 15 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
עון, חטא, פשע , עברה
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חטא
עבירה על רצון האל שנתן את החוקים. האדם חוטא כאשר הוא מֵפֵר את אחד האיסורים או נמנע מלקיים את אחת המצוות (מצוות "עשה" ומצוות "לא תעשה" - תרי"ג מצוות). נוהגים להבחין בין שני סוגי חטאים: חטאים ש"בין אדם למָקוֹם" (=לאלוהים) וחטאים ש"בין אדם לחברו". המקרא מתייחס לשני הסוגים באותה מידה של חומרה וקדושה: "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני ה' " (ויקרא י"ט 18). /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
כפרה
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, חטא
העברת החטא, מחילת עוון. ברעיון הכפרה כרוכים יסודות הטוהרה והחסד, רעיון הווידוי וההכרה בחטא.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
סליחה במקרא
 

מילות המפתח: חטא
סליחה היא ההחלטה שלא לזכור את העוון ולראותו כמבוטל: "אנוכי… מוחה פשעיך למעני, וחטאותיך לא אזכור" (ישעיהו מ"ג 25).  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
קריאות מדרשיות -היציאה מגן עדן: גירוש או שילוח?
 

מילות המפתח: חטא, גן עדן, מדרש (פרשנות המקרא)
המאמר עוסק בפסקה ממדרש בראשית רבה ממנה עולה כי לצד החטא שבעטיו גורש האדם מגן עדן, קיימת סיבה נוספת ליציאת האדם מגן עדן והיא הצורך ביישובו של עולם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"ביקור" בעיר החטאים
 

מילות המפתח: חטא, סדום ועמורה, משפט עברי
המאמר עוסק בפירושיהם של חז"ל לחטאיהם של אנשי סדום. 'מידת סדום' נידונה הן באגדה והן בהלכה, והמאמר מרחיב בדיון בסוגיית 'כופין על מידת סדום', המאפשרת לבית הדין לכפות אדם שלא לנהוג בדרך 'חוקית' אך לא ראויה, בתחומים שונים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חובות שבין אדם לאלוהיו : מצוות כפרת עוונות
 

מילות המפתח: מצוות (יהדות), חטא, מצוות (אסלאם), מצוות (נצרות)
שלוש הדתות קבעו דרכים המאפשרות לאדם לשוב לדרך הישר לאחר ביצוע עבירות. לתהליך התשובה כמה שלבים: הודאה בחטאים ופירוטם, הבעת חרטה והבטחה שלא לחטוא עוד, וביצוע מעשים המכפרים על החטא.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשס"ה,2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
ניאוף ורצח (שמואל ב יא א-כז)
 

מילות המפתח: דוד (המלך), חטא
בפרק יא בספר שמואל ב מסופר על חטאי דויד – הניאוף עם בת-שבע והריגת אוריה. עניינו של הסיפור בבירור זכויותיו של מלך בישראל. האם חלות עליו מגבלות מוסריות כמו על כל אדם או שמא יש לו זכויות יתר והוא מעל לחוק. תשובת הסיפור היא חד משמעית- התנהגותו של דויד נתפסת כחטא חמור וכהשחתה מוסרית. העיצוב הספרותי של הסיפור מדגיש זאת. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תש"ן - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
חרטה (שמואל ב יב, א- כה)
 

מילות המפתח: דוד (המלך), חטא
פרק יב בספר שמואל ב' מביא את תגובת האל לחטא דוד עם בת שבע ולרצח אוריה. נתן הנביא שנשלח על ידי האל מביא את התוכחה באמצעות משל "כבשת הרש" שיש בו אמירה עקרונית חשובה על השלטון הראוי. תוכחת נתן גם שופכת אור על הארועים שמסופרים בפרקים הבאים: אונס תמר על ידי אמנון, רצח אמנון והמרידות בדוד הם עונש על חטאיו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תש"ן - תשס"ד שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 15 פריטים בכל המאגר.