הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבין אדם לחברו


הכוונה לכל אותן מצוות הנוגעות ליחסים בין בני אדם בתחומי חיים שונים: במשפחה (לדוגמה: כיבוד הורים), בקהילה (כגון: היחס לחלשים ולנזקקים), במסחר (יושר והגינות) במשפט (משפט צדק לכל אדם) ועוד.

ביבליוגרפיה:
כותר: בין אדם לחברו
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית