הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםתרי"ג מצוות
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שש מאות ושלוש עשרה מצוות המפורשות בתורה, שנאמרו למשה בסיני.

בהן שלוש מאות ששים וחמישה (שס"ה – כמספר ימות השנה) איסורים ("לא תעשה"), ומאתיים ארבעים ושמונה (רמ"ח – כמניין אבריו של אדם) מצוות "עשה" (לפי תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף כ"ג, עמוד ב).

תרי"ג בגימטריה = 613 .
365 + 248 = 613 .

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
תרי"ג מצוות


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תרי"ג מצוות
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית