על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  עשרת הדיברות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
עשרת הדיברות
 

מילות המפתח: עשרת הדיברות
עשרת הדיברות: עשרה דברים – עשר מצוות – שנאמרו בדיבור. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
פפירוס נאש
 

מילות המפתח: עשרת הדיברות
כתב היד הקדום ביותר של עשרת הדיברות.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
דקלוג
 

מילות המפתח: עשרת הדיברות
דקלוג פירושו עשרת הדיברות. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
העבודה בחוקי התורה : ד. ימי מנוחה - חוק השבת (דב' ה, יב-טו בהשוואה לשמ' כ ח-יא)
 

מילות המפתח: שבת, משפט המקרא, עשרת הדיברות
חוק השבת מופיע במספר הבדלים בעשרת הדברות בשמות ובדברים. המאמר דן בהבדלים הללו ובאופי השבת ומשמעותה על פי שני המקורות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשרת הדיברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : מעמד הר סיני וחג מתן תורה
 

מילות המפתח: שבועות, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות
המאמר מתאר את האירוע בו היה נהוג לחזור ולהזכיר את מעמד מתן תורה-חג השבועות. כשם שחג הפסח וחג הסוכות באו להמחיז את מאורע יציאת מצרים והישיבה בסוכות במדבר, כך בא חג שבועות לציין את מעמד ההתגלות בהר סיני. אירוע זה משתקף במקרא בשני מזמורי תהילים ובספר דברי הימים, ובמקורות חוץ מקראיים. המאמר מסביר שטקסי ההתקדשות ותקיעת השופר המתוארים בספר שמות פרק יט- ערב אירוע מתן תורה, משקפים מהלך של טקס שהיה מקובל בטקסי חידוש ברית, ומוכר לנו ממקומות אחרים במקרא. בנוסף המאמר סוקר מסורות יהודיות ונוצריות מגוונות שהתפתחו סביב הפרטים של תיאור ההתגלות בהר סיני.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשרת הדיברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : מסורת עשרת הדברות במהלך הזמנים
 

מילות המפתח: עשרת הדיברות, לוחות הברית
המאמר מתאר את התפתחות המסורת של עשרת הדיברות במקרא מרגע קבלתן ושבירתן במדבר סיני ועד הקראתן בימי בית שני במקדש. המאמר בוחן את מוטיב שבירת הלוחות על ידי משה לאור השוואה להפרת חוזים והסכמים המוכרים מהמזרח הקדום. המאמר בוחן כתובת של חוקי יסוד שנמצאה במקדש באסיה הקטנה המעידה, לפי דעת כותב המאמר, על מנהג ששורשיו נעוצים במזרח, לפיו החוקים הבסיסיים נרשמו לעיני כל במקדש. כותב המאמר סבור שלוחות הברית ועשרת הדיברות שימשו באופן דומה, ולאחר שנעלמו הלוחות ונגנז הארון המשיכו להקריא את עשרת הדיברות בעצרות חגיגיות ובשחרית של כל בוקר בבית המקדש.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשרת הדיברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : חידוש ההתחייבות - עה"ד בפולחן
 

מילות המפתח: שבועות, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות
המאמר בוחן את הדעה בחקר המקרא לפיה בימי קדם קיימו בישראל התכנסויות להמחזתו ולחגיגתו של מעמד ההתגלות בהר סיני. כותב המאמר מזהה את החג המדובר עם חג השבועות. עדויות לכך הוא מוצא בשני מזמורי תהילים ובמספר נאומים של הנביאים הושע וירמיהו, המכילים אמירות תוכחה הנאמרות על רקע עשרת הדיברות. ההבדל בין הנביאים למזמורים הוא בכך שהנביאים אינם נזקקים לתיאור מעמד מתן תורה כדי  להזכיר את הצוויים מעשרת הדיברות. לעומת זאת מזמורי התהילים המכילים הנ"ל מתייחסים להקשר ההיסטורי- מעמד ההתגלות ומתן תורה, ובכך מעידים על מועד השמעת המזמור- ימי חג שבו התקיימה 'עצרת' לצורך אישרור וחידוש ברית סיני.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשרת הדברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : חיוב פורמאלי בסיסי בדת ישראל
 

מילות המפתח: משפט המקרא, עשרת הדיברות
המאמר עוסק בשאלה במה התייחדו הציוויים שבקובץ עשרת הדיברות, שהרי כל אחד מהם (למעט 'לא תחמוד') מצוי במקומות נוספים בתורה. המאמר משווה את עשרת הדברות לקובצי חוקים נוספים מהתורה, ומראה שאלו לא באו במקומם אלא נועדו למסור נוסח מורחב ומעובד שלהם. כמו כן מראה כותב המאמר במה מתייחדים עשרת הדיברות מקובצי חוקים אחרים מהמזרח הקדום.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בכל המאגר.