על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  מעמד הר סיני

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
מתן תורה
 

מילות המפתח: מעמד הר סיני
מעמד הר סיני וקבלת התורה, כמתואר בשמות י"ט-כ'. "חג מתן תורה" הוא אחד השמות של חג השבועות. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מעמד הר סיני, הנבואה ובחירת ישראל בפולמוס חז"ל : ג
 

מילות המפתח: נבואה, מעמד הר סיני, יהודים ואומות העולם
אחד הפנים של מעמד הר סיני הוא הבחירה בעם ישראל כ"עם סגולה". מתוך בחירה זו, עולה גם רעיון ייחודה של הנבואה לעם ישראל. המאמר עוסק בפולמוס של חז"ל עם העולם הנוצרי והעולם הפגני על נושאים אלו. חלק זה של המאמר מציג את התפיסות הנוצרית והפגאנית של רעיון הבחירה ואת התמודדותם של חז"ל עם תפיסות אלו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תש"מ שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מעמד הר סיני, הנבואה ובחירת ישראל בפולמוס חז"ל: א
 

מילות המפתח: מעמד הר סיני, התגלות (תיאולוגיה)
אחד הפנים של מעמד הר סיני הוא הבחירה בעם ישראל כ"עם סגולה". מתוך בחירה זו, עולה גם נושא הנבואה, שיוחדה לעם ישראל.  המאמר עוסק בפולמוס של חז"ל עם העולם הנוצרי והעולם הפגני על נושאים אלו. חלק זה של המאמר דן באופיה של התגלות ה' במעמד הר סיני, כפי שמתבטא במקרא עצמו ובמדרש הפרשני.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תש"מ שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מעמד הר סיני, הנבואה ובחירת ישראל בפולמוס חז"ל : ב
 

מילות המפתח: נבואה, מעמד הר סיני, התגלות (תיאולוגיה)
אחד הפנים של מעמד הר סיני הוא הבחירה בעם ישראל כ"עם סגולה". מתוך בחירה זו, עולה גם רעיון ייחודה של הנבואה לעם ישראל. המאמר עוסק בפולמוס של חז"ל עם העולם הנוצרי והעולם הפגני על נושאים אלו. חלק זה של המאמר מתמקד במדרשים היוצאים מתוך העיסוק במעמד הר סיני לדיונים הגותיים בנושאים: התגלות ה', הנבואה והערכת עם ישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תש"מ שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
ייחודו של מעמד הר סיני
 

מילות המפתח: מעמד הר סיני, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
מעמד הר סיני הוא נקודת מפתח להבנת החוק המקראי. המעמד מבטא את התפיסה שהאל הוא המחוקק. ייחודה של תפיסה זו ומשמעותה מתחדדת בהשוואה לחוקי המזרח הקדום בהם המחוקק הוא המלך. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים
התגלות קולקטיבית ומעמד הר סיני אצל הרמב"ם ומפרשיו : נרבוני, שם טוב ואברבנאל
 

מילות המפתח: פילוסופיה יהודית, רמב"ם, נבואה, מעמד הר סיני
המאמר עומד על שיטת הרמב"ם בנוגע לנבואה ועל האופן שבו הוא מסביר את מעמד הר סיני לאור שיטתו זו. בהמשך מובאים דברי פרשי הרמב"ם המציגים גישות נוספות ושונות בסוגיה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: תש"ן שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשרת הדיברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : מעמד הר סיני וחג מתן תורה
 

מילות המפתח: שבועות, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות
המאמר מתאר את האירוע בו היה נהוג לחזור ולהזכיר את מעמד מתן תורה-חג השבועות. כשם שחג הפסח וחג הסוכות באו להמחיז את מאורע יציאת מצרים והישיבה בסוכות במדבר, כך בא חג שבועות לציין את מעמד ההתגלות בהר סיני. אירוע זה משתקף במקרא בשני מזמורי תהילים ובספר דברי הימים, ובמקורות חוץ מקראיים. המאמר מסביר שטקסי ההתקדשות ותקיעת השופר המתוארים בספר שמות פרק יט- ערב אירוע מתן תורה, משקפים מהלך של טקס שהיה מקובל בטקסי חידוש ברית, ומוכר לנו ממקומות אחרים במקרא. בנוסף המאמר סוקר מסורות יהודיות ונוצריות מגוונות שהתפתחו סביב הפרטים של תיאור ההתגלות בהר סיני.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשרת הדיברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : חידוש ההתחייבות - עה"ד בפולחן
 

מילות המפתח: שבועות, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות
המאמר בוחן את הדעה בחקר המקרא לפיה בימי קדם קיימו בישראל התכנסויות להמחזתו ולחגיגתו של מעמד ההתגלות בהר סיני. כותב המאמר מזהה את החג המדובר עם חג השבועות. עדויות לכך הוא מוצא בשני מזמורי תהילים ובמספר נאומים של הנביאים הושע וירמיהו, המכילים אמירות תוכחה הנאמרות על רקע עשרת הדיברות. ההבדל בין הנביאים למזמורים הוא בכך שהנביאים אינם נזקקים לתיאור מעמד מתן תורה כדי  להזכיר את הצוויים מעשרת הדיברות. לעומת זאת מזמורי התהילים המכילים הנ"ל מתייחסים להקשר ההיסטורי- מעמד ההתגלות ומתן תורה, ובכך מעידים על מועד השמעת המזמור- ימי חג שבו התקיימה 'עצרת' לצורך אישרור וחידוש ברית סיני.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 24 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com