הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה התפתחותית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על שלב האופרציות הפורמאליות (גיל 12-15), בו ההתפתחות השכלית מגיעה לשיאה.פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות פורמאליות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


אופרציות פורמאליות

בשלב האופרציות הפורמאליות ההתפתחות השכלית מגיעה לשיאה, והאפיונים שלה הם: אגוצנטריות מחשבתית, חשיבה מופשטת, חשיבה על האפשרי וחשיבה רפלקטיבית.

מהי משמעות השם אופרציות פורמאליות? - כפי שלמדתם בשלב האופרציות הקונקרטיות, פירוש המילה אופרציה הוא פעולה של חשיבה הגיונית. אם כן, אופרציות פורמאליות פירושן היכולת (של המתבגרים) לבדוק האם יש היגיון בהצהרות, ללא כל קשר לתוכנן אלא רק על-פי צורת הקשר ביניהן.

דוגמה:
שתי הצהרות:
א. כל הטייסים בחיל האוויר הם קצינים.
ב. כל הקצינים הם חיילים בצה"ל.

על סמך שתי הצהרות אלה אפשר בשלב האופרציות הפורמאליות להגיע להצהרה ההגיונית הבאה:
כל הטייסים בחיל האוויר הם חיילים בצה"ל, ואין טייסים שהם אזרחים.

המעבר מחשיבה קונקרטית (חשיבה על המצוי) לחשיבה פורמאלית (חשיבה על הרצוי) אינו המאפיין היחידי של שלב זה. מכיוון שהחשיבה כבר בוגרת, עתה יש גם יכולת הפשטה, שלא הייתה קודם - בשלב החשיבה הקונקרטית.

יתר על כן, חשיבה על האפשרי מאפשרת לשער השערות. השערות בודקות קשר בין משתנים, יכולת זאת אינה קיימת בגילים צעירים יותר. מסיבה זאת כאשר ילדים קטנים מבצעים עבודת חקר, הם מסתפקים בשאלת מחקר בלבד. ילדים בגיל בית-הספר היסודי (שלב החשיבה הקונקרטית), אשר אינם מסוגלים לגמישות מחשבתית, מתקשים להעלות פתרונות אפשריים שונים לבעיה, לתכנן את שלבי הפתרון ולהשיב תשובה בצורה מבוקרת.

שיא התפתחות החשיבה בשלב האופרציות הפורמאליות מתבטא ביכולת החשיבה הרפלקטיבית, כלומר - היכולת לנתח את המחשבות האישיות שלנו והיכולת לשפוט אם מחשבותינו הגיוניות, נכונות, וכדומה. במילותיו של פיאז'ה הרפלקציה אינה אלא אופרציות על האופרציות (חשיבה על חשיבה). למשל, לכולנו קורה שאנו מוצאים את עצמנו תוהים, שואלים או מתפלאים: "למה בעצם אני חושב/ת על...?" או: "האם היה נכון לחשוב שמוישה'לה הוא פחדן/חכם/מקובל"?.

תופעה מעניינת בשלב זה היא האגוצנטריות המחשבתית, השונה מאוד מזו הילדותית. מתבגרים נוטים לייחס למחשבותיהם כוח רב ואף חושבים כי הם היחידים, אשר חווים רגשות בעוצמות חזקות. לדעתם, אחרים (בעיקר ההורים, אלא מי?...) אינם יכולים להבין אותם, כי הם אינם חווים את האירועים כמוהם.

אמנם, כרונולוגית שלב זה מתקשר לגיל ההתבגרות, אך כדאי לזכור שלא כולם מצליחים להגיע לשלב זה, הדורש רמה גבוהה של חשיבה מופשטת.

קראו עוד:

פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - מושגי יסוד
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הסנסורי-מוטורי
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הקדם אופראציונאלי
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות קונקרטיות
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות פורמאליות (פריט זה)

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות פורמאליות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית