עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה התפתחותית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
השלב הקדם-אופרציונאלי בהתפתחות השכלית (גילאי1.5-7), לפי פיאז'ה, מחולק לשניים: השלב הקדם מושגי והשלב האינטואיטיבי.פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הקדם אופראציונאלי
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


השלב הקדם אופראציונאלי

כפי שאתם רואים בתרשים, השלב הקדם-אופרציונאלי הוא שלב ארוך במיוחד. קשה מאד לאפיין תינוקות בגיל שנתיים וילדים בגיל 7 באותו השלב. אמנם לתינוקות יש כבר קביעות עצם ותפקוד סמלי, אך עדיין אין להם מושגים מגובשים על העולם לעומת הילדים בתת-השלב הבא.

בתחילת השלב ההתפתחות העיקרית היא רכישת השפה. במהלך השלב, בערך מגיל 4, המושגים של הילדים כבר מגובשים יותר, ובכל זאת חשיבתם אינה הגיונית כחשיבת הילדים בגיל בית-הספר. מסיבות אלה חילק פיאז'ה את השלב האופרציונאלי לשניים:

א. החלק הראשון - השלב הקדם מושגי תחילתו עם סיום השלב הסנסורי-מוטורי וסיומו בגיל 4 לערך.

ב. החלק השני - השלב האינטואיטיבי מתרחש מגיל 4 ועד גיל 7.

השלב הקדם-מושגי

בשלב הקדם-מושגי (גיל 1.5 עד 4) ילדים מאופיינים בתופעות אלה: העדר יכולת מיון, אגוצנטריות, הנפשה (אנימיזם) וחשיבה טרנסדוקטיבית.

העדר יכולת מיון
שם השלב (קדם-מושגי) מרמז כי בגיל זה הילדים אמנם התחילו לרכוש שפה, וכי אוצר המילים שלהם גדל מיום ליום, אך המושגים עדיין בהתהוות ואינם מגובשים. הילדים אינם מסוגלים למיין תכונות משותפות לכל קבוצה (כל איש, בוגר, גבוה הוא אבא. אחר כך: כל איש בוגר, גבוה הוא דוד).

בראשית השלב הקדם-מושגי המיון מבוסס על חוויות אישיות ולא על המאפיינים המשותפים לכלל העצמים הכלולים במושג. בשלב הזה ילדים מסוגלים לקבץ לקבוצה רק עצמים דומים זה לזה. הם יקבצו חישוק, צלחת ובייגלה לקבוצה אחת, ולא יכללו בה את המזלג, את פרוסת הלחם ואת הכדור. אחד ההסברים לקשיים במיון הוא שכדי שהילדים יוכל למיין, עליהם להיות מסוגלים לבצע תהליכי הבחנה במקביל לתהליכי הכללה.

אגוצנטריות
פיאז'ה טוען כי בשלב הקדם-מושגי החשיבה היא גם אגוצנטרית, כלומר - ילדים חושבים מנקודת המבט שלהם בלבד. למשל, על השאלה "מדוע יורד גשם?", התשובה, המעידה על חשיבה אגוצנטרית, יכולה להיות: "כי אימא קנתה לי מגפיים!". בגיל זה ילדים חושבים כי העולם נוצר אך ורק כדי לספק את צורכיהם האישיים. (אנחנו, לעומת זאת, רק חולמים על כך, אבל יודעים שזה רק חלום...)

הנפשה (אנימיזם)
אפיון נוסף של החשיבה הקדם מושגית היא תופעת ההנפשה (אנימיזם) - הענקת רוח חיים, תודעה, רצון ומחשבה לגירויים דוממים. למשל: ילדים חושבים כי גם עצמים הם יצורים חיים (עייפה בובה זהבה, ועייף מאוד הדוב...).

פיאז'ה טוען כי ההנפשה מביעה הטמעה, שכן היא מעוותת את העולם לתוך סכמות קיימות. דוגמה: ילדים ישכיבו את הבובה זהבה לישון, כפי שמשכיבים אותם. חשוב לציין כי תופעת ההנפשה, המתחילה כבר בשלב הקדם-אופרציונלי, נמשכת, למעשה, עד שלב האופרציות הקונקרטיות (גיל 10), כאשר בתחילת השלב הילדים מעניקים רוח חיים, תודעה וכדומה, לכל הגירויים. לקראת גיל 10, לערך, משתחררים בהדרגה מההנפשה, אך מוסיפים להעניק רוח חיים ותודעה לבעלי-חיים בלבד.

חשיבה טרנסדוקטיבית
בשלב הקדם-מושגי חשיבה טרנסדוקטיבית בולטת בחשיבתם של הילדים - הם יוצרים קשר בין שתי תופעות המתרחשות באותו הזמן, גם אם אין ביניהן כל קשר סיבתי.
דוגמה:
תופעה מספר 1: אימא קנתה אתמול מגפיים.
תופעה מספר 2: היום יורד גשם.
מסקנת הילד: יורד גשם, כי אימא קנתה מגפיים...

מסקנת הילד מדגימה חשיבה טרנסדוקטיבית: אין קשר סיבתי בין שתי התופעות, אך הילד יצר קשר זה.

השלב האינטואיטיבי

בתת שלב זה של השלב הקדם-אופרציונאלי, כמו בתת השלב הקדם-מושגי, החשיבה עדיין אינה הגיונית, אם כי המושגים מגובשים יותר. בטווח גילים זה החשיבה של הילדים היא על-פי ההתרשמות הסובייקטיבית שלהם ולא על-פי ההיגיון. לכן השלב קרוי שלב החשיבה האינטואיטיבית (במובן של תחושות סובייקטיביות).

המאפיין הבולט בתת שלב זה הוא הקושי של הילדים לבצע מטלות שימור למיניהן.
יכולת שימור היא היכולת להבין כי גם אם יתרחש שינוי כלשהו בגירוי, זהו אותו הגירוי. בתת השלב האינטואטיבי, ילדים מתקשים לבצע מטלות שימור בשל העדר הפיכות וריכוזיות.

הפיכות וריכוזיות
עקרון ההפיכות הוא היכולת להחזיר במחשבה את המצב לקדמותו. על-פי פיאז'ה בשלב החשיבה האינטואיטיבית ילדים נעדרים עיקרון זה.

ריכוזיות היא היכולת להתרכז בממד אחד והתעלמות מממדים אחרים. בדרך כלל, בגיל זה ילדים מתרכזים בתכונה הפיזית הבולטת ביותר. רק בשלב הבא - שלב האופרציות הקונקרטיות - הם יוכלו להתייחס למספר ממדים בו-זמנית (תופעה זאת נקראת ביזוריות).

דוגמה מעניינית של מאפיין זה הובאה באחד הניסויים הקלאסיים שעשה פיאז'ה.

הניסוי:

  1. הציגו לילד או לילדה (בגיל 4 עד 7) שתי חפיסות זהות של שוקולד ושתי צלחות זהות. בנוכחות הילד או הילדה שברו לקוביות חפיסה אחת של שוקולד, הניחו את הקוביות על צלחת אחת, ופזרו אותן על כל שטחה. שברו את החפיסה הנוספת לקוביות, והניחו את כל קוביות השוקולד במרכז הצלחת השניה.
  2. שאלו את הילד או את הילדה איזו צלחת הם מעדיפים.

על אף שהכול נעשה לעיניהם, תיווכחו כי הילדים מעדיפים את הצלחת שקוביות השוקולד פוזרו בה על כל שטחה. הילדים מנמקים זאת בכך שבצלחת זאת כמות השוקולד גדולה יותר.

פיאז'ה טוען כי ילדים בשלב זה חסרים יכולת שימור בשל העדר עקרון ההפיכות וכן בשל נטייתם להתרכז בממד אחד של הבעיה - ריכוזיות. הם אינם מסוגלים להתרכז גם בממד של מספר הקוביות וגם בשטח הצלחת (ריכוזיות), וכן אינם מסוגלים להפוך בדמיונם את פעולת הפיזור למצב הראשוני: שתי חפיסות שוקולד שלמות (הפיכות).

קראו עוד:

פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - מושגי יסוד
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הסנסורי-מוטורי
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הקדם אופראציונאלי (פריט זה)
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות קונקרטיות
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות פורמאליות

 

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הקדם אופראציונאלי
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית