עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה התפתחותית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
שלב האופרציות הקונקרטיות (גיל 7-12), מאופיין בחשיבה לוגית, המאפשרת חוקיות, הסקת מסקנות וכדומה. התפתחות החשיבה בשלב הזה משמעותית מאוד, ולמעשה, יש לראות בו נקודת מפנה בהתפתחות החשיבה.פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות קונקרטיות
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


שלב האופרציות הקונקרטיות מתרחש בתקופת הלימודים בבית-הספר היסודי, בגיל 7-12. כידוע, בגיל זה החשיבה כבר אינה אינטואיטיבית או אגוצנטרית, כפי שהייתה בתקופת הגן. שלב זה מאופיין בחשיבה לוגית, המאפשרת חוקיות, הסקת מסקנות וכדומה.

לפני שנתאר את אפיוני השלב, נברר את משמעות השם אופרציות קונקרטיות:

אופרציה - על-פי פיאז'ה: פעולה של חשיבה הגיונית
קונקרטי - מוחשי

אם כך, שלב זה מאופיין בחשיבה המשקפת התייחסות רק לעולם המושגים ורק לפעולות מוחשיות (קונקרטיות). כיוון שהחשיבה כבר הגיונית, לראשונה כל אפיוני החשיבה, שהיו חסרים בשלב הקדם-מושגי (אפיונים מוחשיים), נרכשים.

המאפיינים של שלב האופרציות הקונקרטיות

פיאז'ה טוען כי בשלב הקדם-מושגי יש שתי סיבות לחוסר היכולת לשמר: ריכוזיות (התרכזות בממד אחד בלבד - הבולט ביותר) ואי-הפיכות (חוסר היכולת להחזיר במחשבה את המצב לקדמותו). בשלב האופרציות הקונקרטיות שני כשרים אלה מתפתחים, והילדים כבר מסוגלים גם להתחשב במספר ממדים (ביזוריות) וגם לחשוב בצורה גמישה, דהיינו: לבצע הפיכות מחשבתית.

ברור כי יכולת השימור חשובה ביותר לפתרון בעיות בפרט ולהסתגלות לסביבה בכלל. היכולת לבצע הפיכות מחשבתית ויכולת הביזוריות מאפשרות לילדים לבצע מטלות של שימור, שלא יכלו לבצען בשלב הקדם-אופרציונאלי, האינטואטיבי.

יכולת נוספת, המתפתחת בשלב האופרציות הקונקרטיות, והנובעת מהיכולת לחשיבה ביזורית, היא יכולת המיון. עכשיו הילדים כבר מסוגלים למיין על-פי מספר ממדים בו-זמנית. למשל: למיין חפצים גם על-פי הגודל וגם על-פי הצורה.

נקודת מפנה בהתפתחות החשיבה
התפתחות החשיבה בשלב הזה משמעותית מאוד, ולמעשה, יש לראות בו נקודת מפנה בהתפתחות החשיבה. התפתחות החשיבה אינה מסתכמת רק ביכולת השימור. בגיל בית-הספר היסודי ילדים מסוגלים לשלב חפצים על-פי סולם עולה ויורד, כי יש להם יכולת סדירה, דהיינו: יכולת לסדר על-פי סדר הגיוני (מהצעיר אל הזקן, מהקטן אל הגדול או מהגבוה אל הנמוך).

יכולת הסדירה מאפשרת גם חשיבה טרנסיטיבית, שפירושה היכולת להקיש על קשר בין שני אובייקטים באמצעות הקשר של כל אחד מהאובייקטים לאובייקט שלישי כלשהו. כך, למשל, הילדים מבינים כי: אם איתי גבוה מעדו, ועדו גבוה מתומר, אז איתי גבוה גם מתומר. הילדים מקישים על הקשר בין איתי לתומר באמצעות הקשר של כל אחד לעדו.

קראו עוד:

פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - מושגי יסוד
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הסנסורי-מוטורי
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - השלב הקדם אופראציונאלי
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות קונקרטיות (פריט זה)
פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות פורמאליות

 

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה התפתחותית : התיאוריה של פיאז'ה - אופרציות קונקרטיות
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית