הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםכוהן, כהונה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


כוהנים הם צאצאיו הזכרים של אהרן - בן שבט לוי, הכוהן הגדול הראשון. הם השתייכו לשבט לוי, שכולו נבחר לְשָׁמֵשׁ בקודש, אולם הייתה הבחנה בין תפקידי הכוהן לתפקידי הלוי, וכן הבחנה במעמדם.

 הכהונה היא מעמד מיוחד, העובר בירושה מאב לבנו. משפחות קבועות משבט לוי החזיקו בכהונה במקדשי ישראל: משפחת עֵלִי, ובה כלולה משפחת אֶבְיָתָר, ואחריה - משפחת צָדוֹק. זכותם של הכוהנים לשרת בקודש הובטחה להם לעולם (ויקרא כ"ד 8 - ברית עולם; במדבר כ"ה 13 - כהונת עולם). התפקידים והחובות של הכוהנים הבדילו בינם לבין שאר בני ישראל: הם שירתו במקדש, עסקו בטקסים פולחניים, הקריבו קורבנות, שימשו כשופטים וכמורי העם.  הכוהנים והלוויים לא קיבלו חלק בנחלת הארץ כמו שאר השבטים, והוקצו להם ערים מיוחדות למגוריהם. בתמורה לכך שלא הייתה להם נחלה משלהם, התפרנסו הכוהנים ממתנות כהונה: כל אדם היה חייב לתת חלק מיבולו לכוהן כ"תרוּמה", וכן קיבלו הכוהנים חלק מבשרם של קורבנות מסויימים וּמְנָחוֹת שהובאו למקדש.
דרגות הכוהנים: כוהן גדול וכוהנים רגילים (ובלשון המשנה: כוהן הדיוט). לכוהן הגדול היו תפקידים מיוחדים וזכויות מיוחדות. בשל קדושת הכוהנים הוטלו עליהם חובות ומגבלות מיוחדות.
כיום: כוהן נקרא ראשון לעלות לתורה בבית הכנסת, והכוהנים מברכים "ברכת כוהנים" בבית הכנסת, מדי יום בתפילת שחרית - בתפילת עמידה (תפילת שמונה עשרה). כמו כן, מאז שחרור ירושלים נערך טקס "ברכת כוהנים" המוני ליד הכותל המערבי בפסח ובסוכות. נוסח ברכת כוהנים הוא: "יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך, ויחוּנֶךָ. ישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום" (במדבר ו' 26-24).
"ממלכת כוהנים": ביטוי זה מופיע בהצעת ה' לכרות ברית עם ישראל (שמות י"ט 6). משמעו: אומה המקורבת לה' ומסורה לעבודתו, ככוהנים המשרתים לפני ה'. פירוש אחר לביטוי זה: עם ישראל בין שאר העמים הוא ככוהן בין בני-עמו. כלומר, כשם שהכוהנים (שבט לוי) נבחרו מבין כל השבטים, כך עם ישראל הוא העם הנבחר מכל האומות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: כוהן, כהונה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית