הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתפילת שמונה עשרה


תפילת שמונה עשרה נקראת גם תפילת העמידה, שאותה אומר המתפלל כשהוא עומד ברגליים צמודות.

תפילת העמידה היא החלק המרכזי בכל תפילות היום (וגם בתפילות השבת ומועדים). במקור היו בתפילה 18 ברכות – ומכאן שמה. הברכה ה- 19 נוספה לתפילת העמידה בשלב מאוחר יותר – אך לא שינתה את שמה...

ביבליוגרפיה:
כותר: תפילת שמונה עשרה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית