הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםלוי
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


לוי הוא בנו השלישי של יעקב, ואביו הקדום של שבט לוי.

 אמו לאה ציפתה שהולדתו תשפר את יחס בעלה כלפיה: "עתה הפעם ילווה אלי אישי, כי ילדתי לו שלושה בנים" (בראשית כ"ט 34).
בזמן נדודי העם במדבר היו בני שבט לוי ממוּנים על הקמת משכן הָעֵדוּת ועל עבודתו. חלוקת התפקידים בין המשפחות של השבט הייתה ברורה ומוגדרת.  משפחתו של משה מתייחסת לשבט לוי. בני לוי עמדו לצידו בשעת מעשה העגל, ובמעשה זה התקדשו והוּכשרו לעבודת הקודש.
עם ההתנחלות לא קיבלו בני לוי נחלה כמו שאר השבטים, אולם הוּקְצוּ להם ערֵי לוויים - ארבע בכל שבט. ניתנו להם תפקידים מיוחדים במרכזים הדתיים, במסגרת עבודת האלוהים. (על פי מקורות מסוימים, הכוהנים - שהם מבני לוי, היו אחראים על העלאת הקורבנות).
על פי ברכת יעקב (בראשית מ"ט), פיזורם של בני לוי בישראל הוא עונש על חטא קדוּם, ואילו על פי ברכת משה (דברים ל"ג), פיזורם הוא חלק מייעודם לשרת בקודש ולהפיץ תורה בעם.
הכוהנים היו משבט לוי, ומעמדם היה נכבד יותר. בתקופת בית המקדש היו ללוויים תפקידים של משוררים בטקסי פולחן, ושל שוֹעֲרִים בבית המקדש. מספרם פָּחוּת ממספר הכוהנים. כיום נשמר מעמדם המיוחד של בני לוי בעלייה לתורה ובסדר הקוראים בתורה בפרשת השבוע: כוהן, לוי וישראל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: לוי
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית