הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתפילת שחרית


תפילת הבוקר, שהיא גם הארוכה מבין שלוש תפילות היום, וכוללת - בימי חול - גם הנחת תפילין.

שֵם התפילה – שחרית – נגזר מן המילה שחר, המציינת את תחילת הבוקר.
לימי שבת וחג יש תפילת שחרית שונה במקצת – וגם חגיגית יותר, הכוללת קריאה של פרשת השבוע וההפטרה.

ביבליוגרפיה:
כותר: תפילת שחרית
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית