על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  תרומות ומעשרות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תרומות ומעשרות
 

מילות המפתח: תרומות ומעשרות
חלק מן היבולים ומן החי שחוּיַב כל יחיד להפריש. התרומות נמסרו לכוהנים. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשס"ח - 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מרכז ישיבות בני עקיבא בישראל
דמאי
 

מילות המפתח: תרומות ומעשרות
תבואה או פירות שנקנו מעם הארץ ולא ברור אם הופרשו מהם מעשרות כדין. בזמן הבית השני גזרו על הדמאי שינהגו בו מספק כאילו היה בלתי מעושר, אולם כיון שהוא ספק יש מקרים שמותר לאכול דמאי ולהשתמש בו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
מעשר
 

מילות המפתח: תרומות ומעשרות
מעשר הוא מַס, בהיקף של עֲשִׂירִית מהיבול, מתבואת האדמה, מהיין ומהשמן. כל עובד אדמה בארץ ישראל היה חייב להפריש מעשר מתנה לבני שבט לוי.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
תרומה במקרא
 

מילות המפתח: מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות
דברים הנמסרים לאל או לכוהנים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
חוק המעשרות – דברים יד, 29-22
 

מילות המפתח: דוד (המלך), מסים, תנ"ך. דברים, תרומות ומעשרות
חוק המעשר בדברים י"ד מצווה על האדם לתת 10% מיבולו לעצמו! את המעשר שנתן לעצמו עליו לאכול במקום שבו יבחר ה'. מה התכלית של המס העצמי הזה? החוויה הזו של אכילת המעשר של עצמך במקום שבו יבחר ה' אמורה לגרום לאדם לירוא את ה' לאורך כל הימים. המאמר מציע כי האכילה לפני ה' נועדה לגרום לאדם לחוש תחושת ענווה כלפי הצלחתו החקלאית ולמנוע ממנו תחשובה של גאווה בבחינת "כוחי ועצם ידי". המאמר ממשיך ועוסק בסוגית הסתירה העולה מתיאור המעשר בספר במדבר י"ח לבין תיאור המעשר בספר דברים. על פי ביקורת המקרא מדובר במקורות שונים שכל אחד מהם התייחס למעשרות באופן אחר. חז"ל לעומת זאת קבעו פתרון הרמוניסטי שעל פיו קיימים שני סוגים של מעשרות.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הוצאת אוניברסיטת בר אילן
מדאורייתא לדרבנן - דיון בשתי סוגיות
 

מילות המפתח: הלכה, תרומות ומעשרות, חז"ל
המאמר עוסק במגמה לשנות את מעמדן של הלכות שונות מ'דאורייתא' ל'דרבנן' , מגמה שהייתה קימת בתקופת האמוראים. המחבר בוחן שתי סוגיות יסוד - דין מזונות לאשה, ודין מעשרות פירות האילן - שנשתנה מעמדן ומציג את הגורמים הריאליים לשינוי זה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ב - 1992 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
אקדמון
דיני המעשר (י"ד 29-22; כ"ו 15-12)
 

מילות המפתח: משפט המקרא, מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות
השוואת חוק המעשר בדברים לחוק בספרות הכוהנית מראה הבדלים משמעותיים באופן ההתייחסות לנושא. המאמר סוקר ניסיונות שונים שנעשו במחקר המקרא להסביר את הסתירות בין הכתובים כביטוי להתפתחות חברתית משפטית של החוק. כותב המאמר מנסה להציע הסבר משלו באמצעות עיון בחוקי המעשר בספר דברים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשמ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מגדיר המעשרות השלם
 

מילות המפתח: משפט המקרא, תרומות ומעשרות
במקרא מצויים חוקים שונים ואפילו סותרים לגבי המעשרות. הטקסט מסביר את התופעה לפי חוקרי המקרא ולפי חז"ל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.