על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  שלמה (המלך)

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 22 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
שלמה
 

מילות המפתח: שלמה (המלך)
שלמה הוא בנו של דוד המלך מבת-שבע, והוא ירש את כסא המלוכה עוד בחיי דוד אביו (מלכים א, א'), כנראה בשנת 965 לפני הספירה. הוא שלט כ-40 שנה (שם, י"א 42), וממנו נמשכה שושלת בית דוד. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון מופ"ת
הרקע ההיסטוריוגרפי של מלכות שלמה
 

מילות המפתח: היסטוריוגרפיה מקראית, שלמה (המלך), תנ"ך. מלכים, תנ"ך. דברי הימים
המאמר בודק את הדרך של ספר מלכים וספר דברי הימים בתיאור מלכות שלמה. המאמר מציע תאור בהיר של ראשיתה של היסטוריוגרפיה מקראית, ספר מלכים (תוכנו, מבנהו, מקורותיו ועקרונות כתיבתו), תיאור ימי שלמה בספר מלכים, ספר דברי הימים (זמן כתיבתו, השקפת עולמו ומגמתו) ותיאור ימי שלמה בספר דברי הימים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ח - 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ארץ וטבע : המגזין הגיאוגרפי הישראלי
למלך יש כתר
 

מילות המפתח: תקופת המקרא, התנחלות שבטי ישראל, דוד (המלך), שלמה (המלך), ארכיאולוגיה מקראית, תקופת האבות
ראיון עם פרופסור עמיחי מזר על האמת ההיסטורית שבמקרא. פרופ' מזר מתאר את הממצא האפיגרפי (כתובות) והארכיאולוגי מתקופת ראשית ישראל ויציאת מצרים וטוען כי בסיפור המקראי יש אמת היסטורית. התקופות בהם עוסק המאמר: תקופת האבות, ישראל במצרים, יציאת מצרים, כיבוש הארץ וממלכת דוד ושלמה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: ינואר - פברואר, 2001 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
בית המקדש
 

מילות המפתח: בית המקדש, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, המרד הגדול, שלמה (המלך)
המידע בדף זה עוסק בבית המקדש:
בבניית הבית הראשון בידי שלמה המלך ובחורבנו בתקופת נבוכדנאצר מלך בבל בשנת 586 לפני הספירה;
בבניית הבית השני בתקופת שיבת ציון והרחבתו בימי הורדוס, ובחורבנו במרד הגדול על-ידי הרומאים בשנת 70 לספירה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
תבונות
עיון בפרקים ז-ח בספר משלי לאור פרשיות מרד אבשלום ומלכות שלמה
 

מילות המפתח: שלמה (המלך), אבשלום (בן דוד), תנ"ך. משלי
המאמר מתמקד בשני משלים מספר משלי המהווים יחידה אחת המציגה שני ניגודים: האישה הזרה (פרק ז) והחכמה (פרק ח), ומנסה ללמוד מהם דבר על מגמת הספר כולו. המאמר מברר את זהותה של האישה הזרה מול זהותה וטיבה של החכמה בעזרת השוואה להתנהגותן של דמויות מן ההיסטוריוגרפיה המקראית: אבשלום ושלמה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: שבט, תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בר-אפרת, שמעון
פרק ראשון: הסגנון של יחידות סיפוריות - סיפור אדניהו (מל"א א)
 

מילות המפתח: שלמה (המלך), תנ"ך כספרות
הפרק מנתח את סיפור המלכת שלמה בספר מלכים א' פרק א' לפי התבוננות בתופעה סגנונית אחת, מרכזית לסיפור אשר מטביעה עליו את חותמה. המחבר מראה כיצד הישיבה על כסא המלוכה בגלגוליה השונים מבטאת עניינים עיקריים במהלך הסיפור. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
משפט שלמה
משפט שלמה
 

מילות המפתח: שלמה (המלך), משפט במקרא
"משפט שלמה" (מלכים א ג) בא להוכיח את חכמתו הרבה של המלך שלמה. דף המידע דן בסיפור זה ובשאלות על הדרך שבה הכריע שלמה במשפט. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ימי הממלכה המאוחדת : תמונה ארכיאולוגית - דפוסי היישוב ואדריכלות
 

מילות המפתח: שלמה (המלך), הממלכה המאוחדת
סקרי שטח אריכאולוגיים מלמדים על היקף היישוב בימי שלמה וגם על תהליך העיור שחל בתקופה זו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1997 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 22 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com