הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםדוד
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


דוד מֶלך ישראל מָלך 40 שנה, מהן 7 שנים בחברון ו- 33 שנים בירושלים (שמואל ב, ה' 4-5). תקופת שלטונו מיוחסת במחקר למאה ה- 10 לפני הספירה.

דוד הוא בנו הצעיר של ישי מבית לחם (שמואל א, ט"ז 3, 5). הוא התפרסם בגבורתו כשניצח את גלית הפלשתי בקרב ביניים (שמואל א, י"ז), והביא לניצחון זמני של ישראל על הפלשתים. דוד נשא את בתו של המלך שאול לאישה, אולם נאלץ להימלט מחצרו של שאול בשל קנאתו של שאול.  לאחר ששאול ובניו נפלו בקרב נגד הפלשתים נשא עליהם דוד את הקינה המפורסמת (שמואל ב, א'), ואחר כך תפס את השלטון בחברון, שהייתה מרכז השבטי והפולחני של שבטו – שבט יהודה (שמואל ב, ב' 4).  בשנה השמינית למלכותו כבש דוד את ירושלים, הפך אותה לבירתו, והעלה אליה את ארון ה', ובכך ביסס את מעמדה של העיר כבירה מדינית ודתית. לאחר מכן ניצח דוד את הפלשתים והומלך על כל עם ישראל. דוד כבש אף את כל הממלכות השכנות והרחיב מאוד את גבולות ממלכתו. מעשיו מתוארים בספרים שמואל א, שמואל ב, ותחילת מלכים א, והסיפורים משקפים מסורות רבות, שחלקן סותרות זו את זו. לדוד היו בנים רבים, ובאחרית ימיו בחר בשלמה כיורשו. עיקר פועלו של דוד הוא בכינונה של הממלכה המאוחדת (יהודה וישראל) כחטיבה מדינית אחת, כעם אחד מלוכד ומגובש, תחת מלך אחד. דוד מכוּנֶה "נעים זמירות ישראל" (שמואל ב, כ"ג 1). המסורת רואה בו את מחבר ספר תהלים. דוד הוא האב המייסד של שושלת בית דוד, ששלטונה ביהודה נמשך כ-400 שנה, עד חורבן הבית הראשון, בשנת586 לפני הספירה.
המחקר המודרני מפקפק באמיתות הסיפורים על דוד והממלכה המאוחדת, וטוען שזה "מיתוס" מאוחר שהומצא כדי לבסס את שלטון בית דוד.

לקריאה נוספת:
דוד המלך באנציקלופדיה ynet


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: דוד
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית