על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  המשכן וכליו

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
ארון הברית
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, עבודת הקודש במקרא
ארון ה', או ארון האלוהים, שימש לאכסון לוחות הברית, ובתור שכזה היה אביזר מקודש ביותר בעבודת אלוהי ישראל.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
המערך הפולחני הפנימי ומשמעותו הסמלית : מסקנות נוספות מאחידותו של המערך הפולחני הפנימי
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, בית המקדש, עבודת הקודש במקרא
האחידות שבמערך הפולחני בתוך המקדש מביאה לכמה מסקנות: המקדש הוא כעין דירה לאל, המקדש והפולחן הם ברשותו של הכהן הגדול, הקטורת היא חלק בלתי נפרד מהמערך הפולחני. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשכ"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
המערך הפולחני הפנימי ומשמעותו הסמלית : פעולות הפולחן בכלים הפנימיים
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, בית המקדש, עבודת הקודש במקרא
הפעולות הפולחניות שנעשו בתוך המקדש נעשו על ידי הכהן הגדול : הקטרת הקטורת, העלאת הנרות במנורה וקרבן לחם הפנים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשכ"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
המערך הפולחני הפנימי ומשמעותו הסמלית- מבוא: המשכן והחצר כשני תחומים של פולחן. עבודת התמיד
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, בית המקדש, עבודת הקודש במקרא
המקדש הישראלי בדומה למקדשים במזרח הקדום היה בנוי משני חלקים מרכזיים - החצר והבית. שני החלקים נבדלו זה מזה בקדושתם ובפעולות הפולחניות שהתבצעו בהם, אך לשניהם משותפת "עבודת התמיד" , כלומר בשני חלקי המקדש התבצע פולחן יומי בזמן קבוע. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשכ"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
נגד המקדש : מעשה העגל
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, מעשה העגל
המאמר טוען שפרשיות עגל הזהב ובניין המשכן הוסמכו אחת לשניה על מנת להדגיש את הסכנה הטמונה בהגשמת האל ובהקמת משכן לכבודו. במהלך הדיון מנתח המאמר את חטא העם לעומת חטא אהרון במעשה העגל, ומצביע על ההקבלות הרעיוניות והלשוניות בין חטא העגל להקמת המשכן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: ינואר-מרץ, 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
ארון הברית וגלגוליו
 

מילות המפתח: המשכן וכליו
על תפקידו של ארון ברית ה' ועל הגלגולים שעבר המסופרים בספר שמואל: השבי הפלישתי, השהייה בקרית יערים והעליה לירושלים. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
סיפור גן עדן בהשוואה למעמד הר סיני ולמשכן
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, מעמד הר סיני, גן עדן, מעשה העגל
המאמר דן בקשרים בין ספור גן עדן לבין מעמד הר סיני, חטא העגל והמשכן. המאמר מראה את המקבילות הלשוניות והרעיוניות בין הסיפורים, ומציע פרשנות לקשר שבין הסיפורים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: ניסן, תשנ"ח שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
חורבן שילה
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, אתרים ארכיאולוגיים, שילה (יישוב עתיק), ארכיאולוגיה מקראית
שילה הייתה מרכז פולחני חשוב. הנסיבות בהן חרב המרכז הזה לא ברורות. הממצא הארכיאולוגי עשוי לשפוך אור על סוגיה זו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com