על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אמונות ודעות במקרא

אמונות ודעות במקרא (132)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
כיצד נוצרה קהילת המאמינים היהודית?
 

מילות המפתח: יהדות, משה (רבינו), אמונה
הטקסט מתאר את תהליך התגבשותו של ציבור העבדים העברים שיצא ממצרים לעם. הנביא משה הנהיג את בני ישראל ביציאתם ממצרים ובנדודיהם במדבר והוא שמסר להם את התורה במעמד הר סיני.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ה,2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד
פירושה של קריאת שמע המקראית
 

מילות המפתח: פילוסופיה מקראית, קריאת שמע וברכותיה
המאמר עוסק בקריאת שמע וברצף הפסוקים בהמשכה (דב' ו 9-4), המהווים היום חלק מרכזי מהתפילה היהודית. המאמר בוחן את האפשרויות השונות להבין את ההצהרה: 'ה' אלוהינו ה' אחד', ובהמשך את ההנחיה 'ואהבת את ה' אלוהיך בכל נפשך ובכל מאדך'. כמו כן נבדקים הרעיונות האחרים המופיעים ביחידת הפסוקים: הוראת השינון לבנים, הטוטפות, המזוזות. המאמר נעזר בפירושים מסורתיים ומודרניים ובמדרשי חז"ל. יחידת הפסוקים נבחנת גם בהשוואה לקובץ פסוקים אחר מספר דברים המכיל רעיונות כמעט זהים (דב' יא 20-18).  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2001 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי דרכים ב"יראת ה'"
 

מילות המפתח: נבואה קלאסית, פילוסופיה מקראית, תנ"ך. מלכים
המאמר עומד על כך שהשוואת האידאולוגיה של ספר מלכים לאידאולוגיה של הנבואה מגלה שתי תפיסות של "יראת ה'". לפי ספר מלכים "יראת ה'" היא פולחן לה' לבדו. לפי דברי הנבואה "יראת ה'" כוללת בנוסף על הפולחן התנהגות חברתית ראויה. מחבר המאמר משער שהאינטרסים המעמדיים של השכבות השליטות עיצבו את תפיסתם התיאולוגית שאינה רואה בעושק הדלים חטא חמור. הנביאים מתחו בקורת חריפה על שכבה חברתית זו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: דצמבר, 2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אובות וידעונים
 

מילות המפתח: משפט המקרא, פולחנים עתיקים
דף מידע המסביר מהו אוב וידעוני, מהי התפישה הדתית העומדת מאחורי פולחן הדרישה אל המתים ומדוע נאסר פולחן זה בישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
נגד המקדש : מעשה העגל
 

מילות המפתח: המשכן וכליו, מעשה העגל
המאמר טוען שפרשיות עגל הזהב ובניין המשכן הוסמכו אחת לשניה על מנת להדגיש את הסכנה הטמונה בהגשמת האל ובהקמת משכן לכבודו. במהלך הדיון מנתח המאמר את חטא העם לעומת חטא אהרון במעשה העגל, ומצביע על ההקבלות הרעיוניות והלשוניות בין חטא העגל להקמת המשכן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: ינואר-מרץ, 1997 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
כשוף , מונותאיזם וטעויותיו של משה
 

מילות המפתח: כישוף, חטא, משה (רבינו)
ניתוח חטא משה בבמדבר כ 1-13. המחבר סוקר הצעות פרשניות שונות ולבסוף מכריע שהחטא של משה היה האמירה שלו: "נוציא" (במדבר כ 10). משה חטא בכך שהשתמש בכח הדיבור על מנת לחולל נס. שימוש בכח זה עלול להיתפס כמאגיה ולא כפעולה של האל. מחבר המאמר טוען שסיפורי התורה נכתבו מתוך מגמה לבסס את המונותאיזם. מעשהו של משה הוא פגיעה במונותאיזם ולכן הוא נשפט בחומרה רבה כל כך.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשרי-כסלו, תשנ"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכללת אורנים
תורת אי האלימות בראי המסורת היהודית
 

מילות המפתח: פילוסופיה יהודית, אלימות
תורת אי האלימות היא השקפה הטוענת שאלימות גוררת אלימות, ולכן יש לפרוץ את מעגל האלימות על ידי פעולה לא אלימה. המאמר מציג כמה מעקרונות היסוד של תורת אי-האלימות, ומביא מקורות יהודיים מסורתיים שמביעים עקרונות אלה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: חורף, תשל"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הרפורמה של יאשיהו
 

מילות המפתח: עבודת הקודש במקרא, במה (מקום פולחן), קרבנות (יהדות), יאשיהו (מלך יהודה), כהנים וכהונה
המלך יאשיהו חולל מהפכה בחיים הדתיים החברתיים והמדיניים שבמרכזה ריכוז הפולחן בירושלים.(מלכים ב כ"א-כ"ג) /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 ... הדפים הבאים ... 17 דפים
נמצאו: 132 פריטים בנושא זה.