הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראלעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > יהודים בתפוצות


דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : מבוא
מחבר: סטיב ישראל


הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
חזרה3

השאלות הקשות ביותר בעולם היהודי בימינו נוגעות לדמוגרפיה. כמה יהודים, למעשה, יש בעולם היום? מה קורה לאוכלוסייה היהודית במרכזים שונים בעולם? מהו החלק היחסי של האוכלוסייה בישראל ושל האוכלוסייה בגולה בתוך כלל אוכלוסיית היהודים בעולם? וככול שהמספרים חשובים, השאלות החשובות באמת נמצאות מתחת לפני השטח. מה המשמעות של המספרים? מה טבעו של המאזן המשתנה בכוח הדמוגרפי בין מדינת ישראל לבין הגולה בכלל? על אילו מגמות הן מרמזות? מה הן ההשלכות של המספרים של היום על העתיד? ואולי השאלה הקשה ביותר לאלה שמקדישים את חייהם לספירת יהודים, היא: את מי בדיוק אתם סופרים? במילים אחרות: לצורך החישובים הדמוגרפיים - מי הוא יהודי?

במאמר זה ננסה להתייחס לשאלות אלה, שעולות בעולם היהודי של ימינו. אך על מנת להעריכן ננסה לשים אותן בהקשרים שונים: בתולדות העם היהודי בכלל, בתולדות היהדות המודרנית בפרט, ובחברה היהודית בת זמננו. לדעתנו, רק בדרך זו ניתן להבין את המשמעויות של המספרים היבשים ושל הסטטיסטיקה.

בעולם של ימינו יש רק עמים מעטים (אם יש כאלה בכלל), שהניידות הגיאוגרפית שלהם שיחקה תפקיד חשוב כל כך בתולדותיהם. היהודים הם באופן מסורתי עם נודד מאז תקופת האבות בימי התנ"ך, והם סיפקו את האב-טיפוס של הנודד למרבית האנושות באלף האחרון. אפילו עיון שטחי בתנ"ך יגלה לנו שעל אף הרעיון ששורשיהם של היהודים קשורים באופן מורכב לאדמת ארץ ישראל, היהודים הם נודדים באופן יוצא מן הכלל. האבות נדדו, השבטים נדדו, והעם הוגלה לפני סוף תקופת הבית השני (שנת 70 לספירה הנוצרית). ועל אף הסברה הלא-נכונה שהיהודים עזבו את מולדתם רק בעקבות חורבן בית המקדש, יותר יהודים חיו בגולה מאשר בארץ ישראל. בזמן ההוא, לקראת שינוי האלף (התחלת הספירה), נמצאו יהודים ברחבי האימפריה הרומית, ברחבי אסיה וברחבי צפון אפריקה. ההערכה היא שהאוכלוסייה היהודית בעולם בתקופה ההיא מנתה בין 4.5 ל-7 מיליונים.

התמורה הגדולה, שחלה לאחר חורבן בית המקדש, היא שתוך תקופה של דורות אחדים, לא רק שרוב היהודים חיו מחוץ לארץ ישראל, אלא שמרכזי הכובד של העולם היהודי החלו לעזוב את הארץ. לאחר כתיבת המשנה בארץ ישראל (בערך בשנת 200 לספירה) עלתה חשיבותה של הקהילה הוותיקה בבבל, ואילו הקהילה ביהודה החלה לשקוע. משקיעה זאת היא תתאושש רק אלפי שנים מאוחר יותר - במאה ה-20. מכאן ואילך הכול היה גלות, ומרכזי יהדות שונים עלו ונפלו.

לפעמים, בכמה דורות התקיימו כמה מרכזים יהודיים גדולים בשיתוף פעולה זה עם זה. רק בתקופה קצרה של שני דורות, במאה ה-16, הופיע מרכז יהודי בארץ ישראל, שיש לו משמעות מסוימת. אם כן, על-פי התמונה הכללית, יש לנו אלפי שנים של מרכזים יהודיים חיים בארצות הגולה. מרכזים אלה היו מגוונים ביותר. עם שקיעת המרכז בבבל, עלתה החשיבות של המרכזים בספרד ובאשכנז (גרמניה), וכשהגיע תורם לשקוע, באו במקומם צפון-אפריקה ופולין. מאוחר יותר הגיעו יהודים לצפון אירופה ולמערבה, והארץ החדשה באמריקה החלה להסתמן כמפנה חדש בתולדות הקהילה היהודית.

באופן כללי, על תקופת ימי הביניים ראוי להעיר שתי הערות:
א. ראשית, אין עוררין שגודל האוכלוסייה היהודית בעולם היה בתהליך ירידה באופן משמעותי בתקופה זאת. למשל, מעריכים שסביב המאה ה-15 היה מספר היהודים בעולם מיליון אחד בערך.
ב. שנית, לקראת התקופה המודרנית המוקדמת רוב היהודים חיו במזרח. מתוך מיליון היהודים, שעל-פי ההערכה חיו במאה ה-15, מעריכים שרק כ-30% מהם (כ-300,000) חיו באירופה.

עם תחילתו של העולם המודרני, מהמאה ה-18 ואילך, החלו דברים להשתנות בשני תחומים אלה. המספרים המוחלטים גדלו, וכך גם חלקם היחסי של יהודי אירופה מתוך כל היהודים בעולם. על-פי ההערכה, בשנת 1800 היו בעולם כ-2.5 מיליוני יהודים, ומתוכם כ-1.5 מיליון חיו באירופה.

בכל אופן, היה זה בסוף המאה ה-19 כשהחלו להיווצר התנאים שיצרו את היסודות לעולם היהודי שלנו. בתקופה זאת החל המרכז הגדול באירופה המזרחית לפלוט את היהודים לצפון אמריקה (ובמידה פחותה גם לדרום אמריקה), וכן לעולם דובר אנגלית באופן כללי, ולבסוף, באופן המשמעותי ביותר (על כך ניתן להתווכח), נפלטו גם אל המולדת העתיקה החדשה - ארץ ישראל.

ממקום זה עלינו לבחון את הסיפור ביתר דיוק.

הבה נסקור את שש התופעות ההיסטוריות השונות, שעיצבו את הדמוגרפיה של העולם היהודי של ימינו. לדעתנו, אלה התהליכים המרכזיים, שעיצבו את הדמוגרפיה בעולם היהודי המודרני. ברצוננו לבחון אותם כל אחד בתורו.

 

חלקים נוספים במאמר:
1. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : מבוא
2. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : מאורעות ברוסיה בסוף המאה ה-19
3. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : השואה
4. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : הציונות והקמתה של מדינת ישראל
5. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : נפילת הקומוניזם במזרח אירופה ובמזרח מרכז אירופה
6. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : גורמים כלכליים כסיבה להגירה
7. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : התבוללות ונישואי תערובת
8. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו :סיכום הנושא - הצעות למשמעות

ביבליוגרפיה:
כותר: דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : מבוא
מחבר: ישראל, סטיב
שם  הפרסום מקורי: Contemporary Jewish Demography
מחבר: ישראל, סטיב
עורכת הפרסום מקורי: בוהק, חוה
תאריך: 2002
הוצאה לאור: הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
הערות: 1. תרגום ועריכת המאמר לעברית: חוה בוהק.
הערות לפריט זה: 1. תרגום ועריכה: חוה בוהק