הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראלעמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > יהודים בתפוצותעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > שארית הפליטה
הסוכנות היהודית לארץ-ישראל


תקציר
בעקבות השואה לבה של יהדות אירופה נהרס לגמרי, והמפה של העולם היהודי השתנתה לחלוטין לתמיד. מתוך כ-16.6 מיליוני יהודים, שהיו לפני השואה (בשנת 1939), ירד מספרם לכ-11 מיליונים לאחר המלחמה.דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : השואה
מחבר: סטיב ישראל


למרות הזוועה המתקשרת לשואה, סיכום התוצאות הדמוגרפיות שלה הוא פשוט יחסית. התוצאה של השואה היא הרס עצום של רוב היהדות במזרח אירופה ובמרכזה. כמעט כל היהדות שם הושמדה, מלבד שתי קהילות: הונגריה (מעריכים שכמה מאות אלפים ניצלו בשל נסיבות מיוחדות), והיהודים שישבו בחלק הפנימי של רוסיה (אזור שהנאצים לא כבשו, ושהיה נמל מבטחים למאות אלפי יהודים, שנמלטו מזרחה בשנות המלחמה). לבה של יהדות אירופה נהרס לגמרי, והמפה של העולם היהודי השתנתה לחלוטין לתמיד. מתוך כ-16.6 מיליוני יהודים, שהיו לפני השואה (בשנת 1939), ירד מספרם לכ-11 מיליונים לאחר המלחמה.

מספר היהודים הניצולים, אשר לאחר המלחמה ביקשו לשוב לבתיהם במרכז אירופה ובמזרחה, היה נמוך בהרבה ממספר אלה, שרצו לעזוב את האזורים הללו לתמיד.

הפוגרומים, שפרצו מיד אחרי המלחמה באזורים, שיהודים אכן חזרו אליהם אחרי המלחמה, גרמו לרבים להחליט שהגיע הזמן לחפש לעצמם ארצות אחרות. אמנם קשה לאמוד במספרים מדויקים, אבל מאות אלפים הלכו בעקבות דורות קודמים, ופנו או לפלסטינה/ישראל או למרכזים החדשים של יהדות המערב באמריקה (כולל דרום אמריקה), במערב אירופה, באוסטרליה ובדרום אפריקה. בשנים שאחרי השואה הגיעו כ-150,000 לפלסטינה/ישראל.

ההשפעה של ניצולי השואה על כל הקהילות שהגיעו אליהן, הייתה רבה, ובמיוחד בקהילות, אשר תודעת השואה הייתה חלק חשוב בזהותן היהודית.

 

חלקים נוספים במאמר:
1. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : מבוא
2. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : מאורעות ברוסיה בסוף המאה ה-19
3. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : השואה
4. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : הציונות והקמתה של מדינת ישראל
5. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : נפילת הקומוניזם במזרח אירופה ובמזרח מרכז אירופה
6. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : גורמים כלכליים כסיבה להגירה
7. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : התבוללות ונישואי תערובת
8. דמוגרפיה יהודית בת-זמננו :סיכום הנושא - הצעות למשמעות

ביבליוגרפיה:
כותר: דמוגרפיה יהודית בת-זמננו : השואה
מחבר: ישראל, סטיב
שם  הפרסום מקורי: Contemporary Jewish Demography
מחבר: ישראל, סטיב
עורכת הפרסום מקורי: בוהק, חוה
תאריך: 2002
הוצאה לאור: הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
הערות: 1. תרגום ועריכת המאמר לעברית: חוה בוהק.
הערות לפריט זה:

1. תרגום ועריכה: חוה בוהק


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית