הסדרי נגישותאבולוציה של מאובן
מחברים: בילי סביר; יאיר הראל


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

המאובנים מהווים מקור חשוב לקביעת גיל גיאולוגי של סלעים.

מעקב אחרי השתנות (אבולוציה) של מין מסוים לאורך הזמן מאפשר קביעת גיל מדויקת מאוד.
בתמונה נראים 4 קונכיות שהעתיקה מכולן היא בת 5 מיליוני שנים (למעלה מימין) והצעירה בת ימינו (למטה משמאל).
הבדלים במידת העיטור העדין של הקונכייה מאפשרים לפלאונטולוג (חוקר המאובנים) לקבוע גיל מדויק של סלע שמצויים בו מאובנים כאלה.
לקריאה נוספת: צורות התאבנות, מאובנים של בעלי-חיים, מאובנים של צמחים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה