הסדרי נגישותלוחות הברית
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


גשר מפעלים חינוכיים
חזרה3

שני לוחות אבנים שעליהם נכתבו עשרת הדיברות. הם נקראים בשם זה מאחר שעשרת הדיברות נחשבים לנוסח דברי הברית שכרת ה' עם בני ישראל.

שמות נוספים: "לוחות הָעֵדוּת" - כי הם מעידים על כריתת הברית; "לוחות אבן" - כי נעשו מאבן; "לוחות" סתם. התורה מספרת על שני זוגות של לוחות: הזוג הראשון ניתן למשה על הר סיני, אך הוא שבר אותם בכעסו על פולחן העגל, ואת הזוג השני פיסל משה אחר כך, ועליהם נכתבו שנית הדברים שנחקקו על הלוחות הראשונים. הלוחות האחרונים הוכנסו לתוך ארון ה', ובו נשמרו בתקופת הנדודים במדבר, במקדש שִׁילֹה וגם במקדש שלמה. התורה חוזרת פעמים רבות על עניין הכתיבה האלוהית של הלוחות, ומדגישה את מקורם האלוהי של הלוחות ושל תוכנם.
חלוקת הדיברות בשני הלוחות: כנראה שבכל אחד מהלוחות נכתבו חמישה דיברות. בלוח הראשון נכתבו מצוות שבין אדם ליוצרו - אלוהים והורים, ובלוח השני נכתבו מצוות שבין אדם לחברו.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
לוחות הברית


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא