הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםהר סיני
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ההר שעליו ניתנה התורה, כלומר, הר מתן תורה.

לפי המסופר בתורה (שמות י"ט-כ'), בני ישראל חנו מול ההר, במדבר סיני, בחודש השלישי לצאתם ממצרים. הם התייצבו בתחתית ההר, ומשה עלה אל ראשו. כאשר ירד, העביר להם את עשרת הדיברות שמסר לו ה' למען העם. תחת ההר (כלומר, בתחתיתו) בנה משה מזבח, הקים 12 מצבות ל-12 שבטי ישראל, וכָּרַת בשם ה' את הברית בין ה' לעם ישראל (שמות כ"ד 8-1).
לרגלי ההר אירע מעשה העגל ( 'עגל הזהב'), כאשר משה התעכב על ההר (שמות ל"ב). משה הצטווה לעלות שנית להר, ושהה שם ארבעים יום ולילה. על ההר כתב משה את הלוחות השְׁנִיִים (שמות ל"ד).
תיאור התגלות ה' על הר סיני חוזר במקומות אחדים בתנ"ך: דברים ד'-ה'; דברים ל"ג 2; שופטים ה' 5; תהלים ס"ח 9, 18, ועוד.
שמות ההר: - השם "סיני" חוזר בספרים שמות, ויקרא ובמדבר, לעיתים גם בשם הנרדף "חוֹרֵב". בספר דברים הוא נזכר בדרך כלל בשם "חורב"; – הר פארן (חבקוק ג' 3); – הר האלוהים - (שמות ג' 1; מלכים א', י"ט 8) - אליו עלה לרגל אליהו הנביא, כאשר חיפש את קִרְבַת אלוהים, ושם גם התגלה אליו ה'.
זיהוי מקום ההר: אי אפשר לזהות את המקום בוודאות, משום שהמקרא אינו מציין את מיקומו המדוייק. יש הצעות והשערות רבות לזיהוי ההר, הקשורות למסלול הנדודים של בני ישראל במדבר. חלק מהחוקרים והפרשנים מזהים את הר סיני עם גַ'אבֶּל הילאל שבצפון סיני, ואחרים מקשרים אותו עם ג'אבל מוסה או ג'אבל קתרינה - ההרים שבדרום חצי האי סיני. השערה אחרת היא שזהו ג'אבל סִירְבַּאל או ג'אבל סִין בִּישָׁר, וישנן השערות נוספות. ההנחה שההר נמצא במרחק שלושה ימים מארץ מצרים מבססת את הערכת המרחק הגיאוגרפי על דֶגֶם ספרותי ולכן אין לסמוך עליה. גם זיהוי מדוייק וּוַודאִי של תחנותיהם של בני ישראל במדבר אינו אפשרי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: הר סיני
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית