הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתיתעמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה קוגניטיבית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
על התיאוריה של היידר, המתמקדת באיזון (שיווי משקל) בין עמדות הפרט לבין עמדות זולתו.פסיכולוגיה חברתית : עמדות - תיאוריות איזון - תיאורית שיווי המשקל של היידר
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


תיאורית שיווי המשקל של היידר

להבדיל מתיאוריית הדיסוננס הקוגניטיבי, המתמקדת בחוסר שיווי משקל פנימי של הפרט, התיאוריה של היידר מתמקדת באיזון (שיווי משקל) בין עמדות הפרט לבין עמדות זולתו. על-פי היידר, הפרט שואף לשמור על שיווי משקל קוגניטיבי ורגשי בין עמדותיו לבין עמדות האחר. חוסר שיווי משקל גורם אי נוחות, ולכן הפרט יפעל על מנת להגיע למצב של נוחות.

במודל של היידר שלושה רכיבים:

א. הפרט (בעל העמדה)
ב. האחר (שהפרט מקיים אתו יחסי גומלין)
ג. הנושא המשותף (שלפרט ולאחר יש עמדה לגביו)

לפרט יש יחס כלפי האחר, ולשניהם יש יחס כלפי הנושא.

נדגים את האפשרויות השונות בעזרת אירוע.

דוגמה:
איתי ואוהד חברים טובים עוד מימי בית-הספר היסודי. כיום הם לומדים בכיתה יב, וכמובן, אמורים להתגייס לצה"ל. איתי מתכונן להתנדב ליחידה מובחרת, ואילו אוהד מנסה להשתמט משירות צבאי.

איתי חש אי-נוחות. חברותו עם אוהד מביאה אותו למצב קוגניטיבי (הכרני) בלתי מאוזן. קשה לו להיות חבר טוב של אוהד, שעמדתו כלפי הגיוס לצבא קיצונית לעמדתו. כיוון שהמצב אינו נוח, איתי ינסה לחזור למצב של איזון (שיווי משקל), שעל-פי התיאוריה של היידר הוא מצב נעים ונוח.

איתי יכול לעשות את הפעולות הבאות:
1. לשנות את עמדתו כלפי אוהד.
2. לשנות את עמדתו של אוהד כלפי הגיוס לצה"ל.
3. לשנות את עמדתו כלפי גיוס לצה"ל. איתי יכול לחשוב כי זכותו של כל אחד, על-פי מצפונו, להחליט אם להתגייס או לא (ובכך להתעלם מהיות הגיוס חובה).

תרשימים של האפשרויות השונות

המצב ההתחלתי:

לאיתי עמדה חיובית (+) כלפי אוהד ועמדה חיובית (+) כלפי הגיוס לצה"ל.
לאוהד עמדה שלילית (-) כלפי הגיוס לצה"ל.
אוהד חש אי נוחות בשל חוסר איזון בין עמדתו לבין העמדה של אוהד.

מה איתי יכול לעשות, כדי להשיג את תחושת הנוחות, או, במונחים של היידר - לחזור לאיזון הכרתי? - האפשרויות הן:

1. לשנות את עמדתו כלפי אוהד:

אם איתי ישנה את עמדתו כלפי אוהד (לכיוון השלילי)(-) ועמדתו של אוהד היא נגד הגיוס לצה"ל (-), איתי יהיה באיזון הכרתי שכן:
איתי אינו מחבב את אוהד ולכן עמדתו של אוהד אינה מפריעה לו.

2. לשנות את עמדתו של אוהד כלפי הגיוס לצה"ל:

לאיתי עמדה חיובית (+)כלפי אוהד ועמדה חיובית (+)כלפי הגיוס לצה"ל.
עכשיו גם לאוהד עמדה חיובית(+) כלפי הגיוס לצה"ל.
המצב מצביע על איזון.

3. איתי ישנה את עמדתו כלפי הגיוס לצה"ל:

לאיתי עמדה חיובית (+)כלפי אוהד ועמדה שלילית (-)כלפי הגיוס לצה"ל.
גם לאוהד עמדה שלילית (-)כלפי הגיוס לצה"ל.
המצב מצביע על איזון.

המסקנה: במצב של איזון - היחסים בין שלושת הרכיבים (הפרט, האחר והנושא) הם חיוביים, או שאחד מהם חיובי ושני האחרים שליליים.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : עמדות - הגדרות ואיפיונים
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - כיצד עמדות נרכשות?
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - שינוי עמדות
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - תיאוריות איזון - דיסוננס קוגניטיבי
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - תיאוריות איזון - תיאורית שיווי המשקל של היידר (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - קשר בין עמדה להתנהגות

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : עמדות - תיאוריות איזון - תיאורית שיווי המשקל של היידר
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית