הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > פסיכולוגיה > פסיכולוגיה חברתית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקצירפסיכולוגיה חברתית : עמדות - כיצד עמדות נרכשות?
מחברות: ד"ר אורית כהן; דנה פרידמן


כיצד עמדות נרכשות?

עמדות נרכשות, בדרך כלל, בגיל צעיר ומעצבות את תפיסותיו של הפרט. דרכי רכישתן מגוונות, ורובן מוכרות וידועות לכם מהפרק למידה. כמו כל למידה, גם עמדות נרכשות בתהליכי התניה קלאסית והתניה אופרנטית - על-ידי חיקוי מודלים, או בדרך קוגניטיבית - איסוף מידע והסקת מסקנות.

דרכים לרכישת עמדות: כיצד רוכשים או משנים עמדות?

  • התניה קלאסית: קישור אסוציאטיבי של אובייקט העמדה לגירוי המעורר רגש מסוים.
  • התניה אופרנטית: רכישת העמדה באמצעות חיזוקים.
  • למידה חברתית: באמצעות חיקוי והזדהות עם מודל.
  • הגישה הקוגניטיבית: תהליך פעיל של הסקת מסקנות.

אמנם כדי לרכוש עמדות, יש להתייחס לכל שלושת מרכיבי העמדה (קוגניטיבי, רגשי, התנהגותי), אך ניתן גם לשנות עמדה על-ידי שינוי של מרכיב אחד, אשר עשוי לגרור שינוי בעמדה הכוללת.

דוגמה - גבינה צהובה:
עמדתנו כלפי אכילת גבינה צהובה המכילה 60% שומן תשתנה, כאשר נבין כי כמויות כאלה של שומן מעלות את רמת הכולסטרול וגורמות נזק לבריאות. בדוגמה זאת נרכוש את העמדה בעזרת המרכיב הקוגניטיבי, שהשפיע על המרכיב ההתנהגותי (לא אוכל גבינות שמנות) וגם על המרכיב הרגשי (היחס שלנו לגבינות צהובות).

התניה קלאסית והתניה אופרנטית

התניה קלאסית
למידה בדרך של התניה קלאסית מבוססת על אסוציאציות חיוביות או שליליות כלפי גירויים שונים. קשר נוצר בין גירוי בלתי מותנה לבין נשוא העמדה, וזה האחרון מעורר תגובה רפלקסיבית, שקודם ללמידה לא עורר.

כיצד הדבר קורה ברכישת עמדות?
קשר נוצר בין גירוי בלתי מותנה לבין נשוא העמדה. במילים אחרות: עמדות נוצרות בדרך של אסוציאציה בין גירוי מותנה לבין גירוי בלתי מותנה. כדי ליצור עמדה חיובית - יש לקשר לרגשות חיוביים, וכדי ליצור עמדה שלילית - יש לקשר לרגשות שליליים.

דוגמה:
בתקופת בחירות מפלגה רוצה ליצור עמדה חיובית כלפיה, ולכן תשדירי הפרסומת שלה יראו, ברקע למלל שלהן, תמונות נוף יפות של הארץ ואנשים איכותיים, מאושרים, עובדים ומרוצים וכן ילדים יפים, מחייכים ועל פניהם הבעת תקווה.
תמונות הנוף הן הגירוי הבלתי מותנה, כמובן, ואילו המלל על המפלגה הוא הגירוי המותנה. החיוכים והבעות התקווה על הפנים הם התגובה המותנית והבלתי מותנית.

התניה אופרנטית
בלמידה בהתניה האופרנטית הפרט יחזור על התנהגויות, על רגשות ועל דעות, שחוזקו בחיזוק חיובי, ויימנע מאלה שנענש עליהן.

דוגמה:
עמדות פוליטיות נרכשות בעזרת התניה אופרנטית: לאחר שקיבלנו חיזוק חיובי בעקבות הבעת עמדה מסוימת, הסבירות היא גבוהה שנחזיק בעמדה זאת; ואילו אם נחווה נידוי או לעג לאחר הבעת עמדה פוליטית מסוימת, הסבירות היא גבוהה שלא ניטה להחזיק בה.

רכישת עמדות באמצעות חיקוי והזדהות

דרך נוספת לרכישת עמדות היא באמצעות התבוננות בתוצאות חיוביות או שליליות של התנהגות המודל. בילדות המודלים לחיקוי הם ההורים, ולפיכך ילדים קטנים לומדים עמדות מהוריהם. לעומת זאת, בגיל ההתבגרות, קבוצת השווים היא המרכזית בהתייחסות של המתבגרים, ולכן, עמדות שנרכשות בתקופת ההתבגרות, מושפעות מאוד מקבוצת השווים.

רכישת עמדות בגישה הקוגניטיבית

אנו רוכשים עמדות גם בדרך פעילה של הסקת מסקנות כתוצאה מהתנסויות אישיות או מצפייה בהתנהגותם של אחרים. אנו מסיקים מסקנות במקרים מסוימים גם מנתונים שיש לנו.

דוגמה:
עמדתנו כלפי המפלגה היא תוצאה של הסקת מסקנות מתוך נתונים שיש לנו עליה. הנתונים יכולים להיות המצע, נאמנות לעקרונות, התנהגות בכנסת וכדומה.

קראו עוד:

פסיכולוגיה חברתית : עמדות - הגדרות ואיפיונים
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - כיצד עמדות נרכשות? (פריט זה)
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - שינוי עמדות
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - תיאוריות איזון - דיסוננס קוגניטיבי
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - תיאוריות איזון - תיאורית שיווי המשקל של היידר
פסיכולוגיה חברתית : עמדות - קשר בין עמדה להתנהגות

 

ביבליוגרפיה:
כותר: פסיכולוגיה חברתית : עמדות - כיצד עמדות נרכשות?
שם  האתר: בית הספר הווירטואלי של מטח : פסיכולוגיה לבגרות
מחברות: כהן, אורית (ד"ר) ; פרידמן, דנה
עורכת האתר: בוהק, חוה
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ייעוץ מדעי: ד"ר ציפי בר-אל.
2. הקורס נכתב בשנת 2002.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית