הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעון, חטא, פשע , עברה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עבירה על רצון האל שנתן את החוקים. האדם חוטא כאשר הוא מֵפֵר את אחד האיסורים או נמנע מלקיים את אחת המצוות (מצוות "עשה" ומצוות "לא תעשה" - תרי"ג מצוות). נוהגים להבחין בין שני סוגי חטאים: חטאים ש"בין אדם למָקוֹם" (=לאלוהים) וחטאים ש"בין אדם לחברו". המקרא מתייחס לשני הסוגים באותה מידה של חומרה וקדושה: "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני ה' " (ויקרא י"ט 18).

חטא, פשע ועוון - מכוונים לכל סוגי החטאים, החברתיים והפולחניים, בין אם נעשו במֵזִיד (בכוונה) ובין אם נעשו בשוֹגֵג. הם קשורים זה לזה, ונחשבים לדרגות שונות של עבֵירות ועשייה בלתי מוסרית (כצירופם בשמות ל"ד 7). הבחנה כזאת נהוגה גם בחוק האזרחי המודרני.
- חטא נגזר מלשון "החטאת המטרה", ולעיתים הוא נזכר בלשון נקבה: חַטָאָה. חטא מתייחס במיוחד לעבירה בשוגג על חוק פולחני.
- עוון נגזר מלשון "עיוות וסטייה מדרך הישר", ומבטא עבירה הנעשית במזיד (=בכוונה), ואשר תוצאותיה חמורות יותר מתוצאות החטא. לעיתים העבירה פולחנית, אך בדרך כלל מדובר בעבירה מהתחום המוסרי-חברתי - מעשי עַוֶול, הֶפְקרוּת או סְטִיָיה.
- פֶּשַׁע - משמעותו הראשונית היא "מֶרֶד", על פי הכתוב "וַיִפְשַׁע מלך מואב במלך ישראל" (מלכים ב', ג' 5). 'פשע' חמור יותר מ'עוון', משום שזוהי פעולה מכוּוֶנת וזְדוֹנית נגד החוק, מרידה בכוונה תחילה באל ובמצוותיו.
כל חטא - בין אם זהו חטא שבין אדם לחברו ובין אם זהו חטא שבין אדם למקום (=לאלוהים) - נחשב ביהדות לפגיעה באלוהים, מפני שלפי תפיסת היהדות, מקור כל החוקים והמצוות הוא אלוהים. תפיסה זאת שונה מהתפיסה המקובלת במוסר החילוני, שלפיו ישנן עבירות אזרחיות, שאינן מְכוּוָנוֹת כלפי האל.
אדם שחטא יכול לתקן את דרכיו ומידותיו, כי האדם התברך בבחירה חופשית וביכולת תשובה, והוא יכול לשלוט בנטייה שלו לעשות רע ולבחור בטוב.
העבירות החמורות ביותר ביהדות הן "שלושת הלַאוִוין" - עבודה זרה, שפיכות דמים (=רצח) וגילוי עֲרָיוֹת (=ניאוף). אלה הם האיסורים שעליהם "ייהרג ובל יעבור", כלומר, ליהודי אסור לעבור על אחד מהם, אפילו אם חייו נתונים בסכנה והעבירה עשויה להציל אותו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עון, חטא, פשע , עברה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית