הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעבד
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עבד הוא אדם שמשועבד לאדם אחר, וחייב לציית לו.

המושג נגזר משורש ע.ב.ד., עבודה. בארצות קדם הייתה העבדות מוסד מקובל. (בארצות הברית בוטל מוסד העבדות רק במאה התשע-עשרה.)
מעמדו החברתי והמשפטי של העבד היה נחוּת, ובדרך כלל הוא היה חסר זכויות והגנה. הוא נחשב רכושו של האדון, ומוּתר היה למוכרו, להחליפו, להורישו במתנה ולהתערב בענייניו האישיים.
גם החברה הישראלית הכירה בקיומה של העבדות, אך בהתאם לרוחו ההומנית - תיקן המחוקק המקראי חוקים להגנת העבד ואף לרווחתו, במגמה להגביל את סמכות המעביד.
החוק המקראי מבחין בין עבד עברי לבין עבד נוכרי (כנעני), והוא מעניק זכויות יתר לעבד העברי. אחת מזכויותיהם של כל עבד ואמה/שפחה הייתה הזכות ליום מנוחה שבועי, שבת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עבד
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית