הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםעבד נכרי (כנעני)
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עבד שאינו בן ישראל, אלא מבני הכנענים, התושבים הקדומים של ארץ ישראל. בלשון חז"ל מכונה העבד "עבד כנעני", על פי האמור לגבי כנען: "ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית ט' 25).

עבד מסוג זה היה משועבד לאדוניו כל ימי חייו, בניגוד לעבד עברי - שיצא לחופשי בשנה השביעית לעבדותו, ונחשב כקניין אדוניו. מעמדו הנחות של העבד חשף אותו לסכנה מתמֶדת של ניצול מַחפיר ויחס אכזרי מצד אדונו. משום כך, בהתאם לרוחו ההוּמנית של המחוֹקק המקראי, נחקקו חוקים להגנה על חייו של העבד, על שלימות גופו ואף על רַווחתו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: עבד נכרי (כנעני)
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית