הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאמה, שפחה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אמה / שפחה היא אשה משועבדת, משרתת.
המקרא מבחין בין אמה עבריה לבין נוכריה. לעיתים יש הבחנה במינוח: אמה היא עבריה, ושפחה היא נוכריה.

 

לאמה העבריה הוענקו הגנה וזכויות רבות.
על פי דיני אמה עבריה (שמות כ"א 11-7), אם האב מוכר את בתו הנערה לאמה, חייב הקונה (או בנו) לשאתה לאשה, ואסור לו למכור אותה או להשיאה למישהו אחר; הקונה חייב לספק את צרכיה, ואם לא עמד בהתחייבויותיו - היא יוצאת לחופשי בלי לשלם לאדוניה פיצוי כלשהו: "ויצאה חינם, אין כסף" (שמות כ"א 11).
על פי "חוק העבד" (דברים ט"ו 18-12), אמה עבריה מושווית לעבד עברי: כמוהו היא יוצאת לחופשי בשנה השביעית לעבדותה, וגם לה ניתן מענק שחרור.
לשפחה כנענית (נוכריה) הוענקו זכויות מצומצמות ביותר, כמו לעבד נוכרי - "עבד כנעני". עם זאת, התורה מגינה עליה מניצול מיני בחוק "שפחה חרופה" (ויקרא י"ט 22-20).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אמה, שפחה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית