הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מקסםשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 64-15 לגברים ונשיםשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 64-15 לגברים ונשים

דיאגרמת עמודות המציגה את שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 64-15 לגברים ונשים במדינות שונות.
גברים: שיעור ההשתתפות של גברים נמצא בירידה הן בישראל והן בארצות אירופה. שיעור ההשתתפות של נשים בישראל נמוך מזה של אחדות מארצות אירופה, אך דומה ואף גבוה מזה של ארצות אחרות.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 64-15 לגברים ונשים
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הערות לפריט זה:

1. לקוח מתוך הפרק דמוגרפיה : אוכלוסיית ישראל בתחילת המאה ה- 21 בפרספקטיבה בינלאומית.

 


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית