על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה

דמוגרפיה (43)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
נמצאו: 43 פריטים בנושא זה.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מי ומה בכפר סבא בשנות השלושים?
 

מילות המפתח: מפקד אוכלוסין, כפר סבא (יישוב עירוני), אוכלוסייה
נתונים ממפקד כללי שערך ועד המושבה בשנת 1930. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2009 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הריבוי הטבעי – המקור לגידול של אוכלוסיית העולם
 

מילות המפתח: ילודה, אוכלוסייה
על תהליך הריבוי הטבעי באוכלוסיית העולם ועל חישוב הרבוי הטבעי של ישראל בשנת 2005. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
שתי עליות והשפעתן על המדינה
 

מילות המפתח: הגירה, עלייה וקליטה
הסבר למושגים "עלייה" ו"ירידה", על ממדי ההגירה והמשמעות הערכית שהעניקה החברה הישראלית להגירת תושבים אליה וממנה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2007 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקסם
חלקה של מדינת ישראל בדמוגרפיה של העם היהודי
 

מילות המפתח: אוכלוסייה
המאמר סוקר את התהליכים הדמוגרפיים והחברתיים בעם היהודי בראייה היסטורית ומעניק מקום חשוב לתפקידה של המדינה בהתפתחות הכוללת. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אזורי מגורים בדרום מזרח תל אביב
אזורי מגורים בדרום מזרח תל אביב
 

מילות המפתח: תל-אביב (יישוב עירוני), שכונות מגורים, שימושי קרקע, אוכלוסייה
על תושבי דרום מזרח תל אביב ושימושי הקרקע באזור.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית צו פיוס
תופעת ה"ירידה" ממדינת ישראל
 

מילות המפתח: ציונות, הגירה, ירידה (ישראל)
המאמר עוסק בתופעת ה"ירידה" (הגירה של אזרחים אל מחוץ למדינת ישראל), במגמות של שינוי שחלו בנוגע לתופעה זו, הן בהרכב ובמספר היורדים והן ביחסה של החברה הישראלית כלפי התופעה. המאמר מעלה שאלות בנוגע לעתידה של מגמה זו, ובנוגע להשלכות של התופעה על עתידה של מדינת ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקסם
מגמות ותמורות באוכלוסיית ישראל
 

מילות המפתח: עליות לארץ-ישראל, ישראל, אוכלוסייה
מאז הקמת המדינה חלו שינויים גדולים במימדים של ישראל, במבנה ובהרכב האוכלוסייה שבה. במאמר נדונים בקצרה 17 שינויים מרכזים ומקורותיהם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
התפתחות מערך שימושי הקרקע בחיפה
 

מילות המפתח: חיפה (יישוב עירוני), שימושי קרקע
על עיצוב מערך שימושי הקרקע בחיפה, על הנמל ואזורי התחבורה, על אזורי התעשייה, על מרכז העסקים, על אזורי המגורים ועל מוסדות הציבור והשטחים הפתוחים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1998 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 דפים
נמצאו: 43 פריטים בנושא זה.
Thumbnails by: pagepeeker.com