הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מקסםשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15 ומעלה (2001-2000) באחוזיםשיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15 ומעלה (2001-2000) באחוזים

דיאגרמת עמודות המציגה את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15 ומעלה (2001-2000) באחוזים במדינות שונות. כוח העבודה הפוטנציאלי הישראלי, חלקם של בני הגילים 64-15 המהווים 62% מהאוכלוסייה, נמוך מזה שבארצות המפותחות (68%) ודומה לזה המצוי בארצות המתפתחות, בהן אחוז גבוה יותר של ילדים. ההשתתפות בפועל בכוח העבודה בישראל נמוכה מזו של הארצות המפותחות בעולם, בייחוד זו של גברים. מבני 15 ומעלה 61% מהגברים ו-48% מהנשים משתתפים בכוח העבודה.


לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של בני 15 ומעלה (2001-2000) באחוזים
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הערות לפריט זה:

1. לקוח מתוך הפרק דמוגרפיה : אוכלוסיית ישראל בתחילת המאה ה- 21 בפרספקטיבה בינלאומית.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית