הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מקסםגיל הנישואין הממוצע בנישואין ראשונים של הבעל והאישה ופער הגילים ביניהםגיל הנישואין הממוצע בנישואין ראשונים של הבעל והאישה ופער הגילים ביניהם
תרשים המתאר את גיל הנישואין הממוצע בנישואין ראשונים של הבעל והאישה ופער הגילים ביניהם במדינות שונות. ניתן לראות כי גברים בארצות אירופה נישאים בגיל ממוצע של 29-28 ונשים בגיל 29-26; בישראל: גברים בגיל 26 ונשים בגיל 24. גיל הנישואין הממוצע בישראל נמוך מזה של מרבית ארצות אירופה הן בקרב גברים והן בקרב נשים בשתיים עד ארבע שנים בממוצע.
לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: גיל הנישואין הממוצע בנישואין ראשונים של הבעל והאישה ופער הגילים ביניהם
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הערות לפריט זה:

1. לקוח מתוך הפרק דמוגרפיה : אוכלוסיית ישראל בתחילת המאה ה- 21 בפרספקטיבה בינלאומית.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית