הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > גיאוגרפיה > גיאוגרפיה של האדם > אוכלוסייה ודמוגרפיהעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיה
מקסםשיעורי הריבוי הטבעי במספר מדינות מפותחות ובארצות השכנות (2001-2000)שיעורי הריבוי הטבעי במספר מדינות מפותחות ובארצות השכנות (2001-2000)
דיאגרמת עמודות המציגה את שיעורי הריבוי הטבעי במספר מדינות מפותחות ובארצות השכנות בשנים 2000-2001. הבדלים גדולים קיימים ברמת הריבוי הטבעי (הפרש בין מספר הנולדים והנפטרים) בין הארצות המפותחות לבין הארצות המתפתחות. שיעור הריבוי הטבעי בישראל גבוה יחסית ודומה לזה של ממוצע הארצות המתפתחות.
לתמונה מוגדלת
אל האסופה אוכלוסיית ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שיעורי הריבוי הטבעי במספר מדינות מפותחות ובארצות השכנות (2001-2000)
שם  הספר: מי ומה בישראל
עורכי הספר: אהרוני, שרה; אהרוני, מאיר
תאריך: 2003
בעלי זכויות : מקסם
הוצאה לאור: מקסם
הערות: 1. איורים: פרץ ויינרייך.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית