הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםמסכתות קטנות
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ארבע-עשרה מסכתות מאוחרות - חלקן קצרות וחלקן ארוכות מאוד - שלא נכללו בספרי המשנָה, התוֹסֶפְתָא והתלמוד.

מסכתות אלה שולבו בתקופה מאוחרת, ברוב המקרים, בסוף סדר נזיקין של התלמוד, ועוסקות בחוקים ובאגדות. זמן חיבורן המדוייק אינו ידוע (בין המאה השלישית למאה העשירית לספירה), וכן לא ברור אם חוברו בארץ ישראל או בבבל.
שמותיהן: אבות דרבי נתן, מסכת סופרים, מסכת שמחות, מסכת כלה, מסכת כלה רבתי, מסכת דרך-ארץ רבתי, מסכת דרך-ארץ זוטא, מסכת גֵרים, מסכת כותים (= שומרונים), מסכת עבדים, מסכת ספר תורה, מסכת תפילין, מסכת ציצית, מסכת מזוזה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מסכתות קטנות
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית