הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםחג השבועות / חג מתן תורה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


חג השבועות הוא אחד משלושת הרְגָלִים. בחג זה נהג עם ישראל לעלות לרגל למקום המקדש להקריב שם קורבנות, וכן להביא ביכורים מפרי אדמתו. בחג זה הביאו עולי הרגל גם את מתנות הכהוּנה והמעֲשרות.

התאריך: התורה אינה מציינת את התאריך המדוייק שבו יש לחוֹג את חג השבועות, אלא נאמר שיש לחוג אותו חמישים יום אחרי חג הפסח - "ממחרת השבת, מיום הביאכם את עוֹמֶר התנוּפה" (ויקרא כ"ג 15); הכינוי
"שבועות" הוא על שם שבעת השבועות (חמישים הימים), אשר סופרים מאז הנפת העומר שבחג הפסח עד החג שבו מקריבים מִנְחָה חדשה לה' - כתודה על יְבוּל השדה (נוהג זה תוֹאֵם את מהותו של חג השבועות כחג חקלאי קדום). לפי הלוח העברי הקבוע חוגגים את חג השבועות ב-ו' סיון.
שמות נוספים של חג השבועות: 
עַצֶרֶת, שפירושה אֲסֵפָה או עֲצִירָה, כלומר, אירוע שבו נאספים, או נעצרים לפני ה', או נעצרים ממלאכה, במסגרת העלייה לרגל למקדש. כמו עֲצָרָה הנזכרת בישעיה א' 13. 
חג הביכורים, שבו מביאים ביכורים מכל יבול השדה - "ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה" (הבאת הביכורים מציינת את הבסיס החקלאי הקדום של החג);
חג הקציר, המסמן את סיום קציר השְׂעוֹרה והתחלת קציר החיטה, ובו מביאים "ביכורי קְציר חיטים" (גם שם זה מציין את שבועות כחג טבע);
חג מתן תורה - בתורה נזכר רק החג החקלאי - חג הקציר והבאת הביכורים, אך לפי המסורת היהודית שלאחר המקרא זהו חג מתן תורה. החג מציין את המאורע של קבלת התורה בתור התכלית של יציאת מצרים. על פי המסורת היהודית, "בשישה בסיוון נגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני ממקומו. …" (תנא דְבֵּי אליהו, פרקי הירידות, פרשה ג').
קריאת מגילת רות: בחג השבועות נהוג לקרוא את מגילת רות. לנוהג זה סיבות אחדות:
א. חג שבועות חל בעונת קציר השעורים, וזוהי העונה שבה מתרחש סיפורן של רות ונעמי "והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורים" (פרק א' 22).
ב. לפי מסורת חז"ל, התורה ניתנה בשבועות, ובמרכזה של התורה עומדים ערכי חסד ומוסר שבין אדם לחברו - וכך גם במגילת רות.
ג. לפי מסורת חז"ל, דוד המלך נולד בחג השבועות וגם נפטר בחג זה, ומגילת רות עוסקת בתולדות משפחתו של דוד (רות היא סבתא-רבה של דוד, לפי סיום פרק ד').
מסורת שמקובלת בקהילות ישראל היא לקיים בערב החג "ליל שימוּרים" בלימוד תורה, לציון היום בו ניתנה התורה.

לקריאה נוספת:
חג השבועות
מגילת רות - וחג השבועות  
שלוש רגלים
חג השבועות : חג מתן תורה
תיקון ליל שבועות
שבועות באנציקלופדיה ynet

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: חג השבועות / חג מתן תורה
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית