הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחז"ל


חכמינו זכרם לברכה. כינוי לחכמים, למנהיגים של יהודי ארץ ישראל ובבל.

חיו ופעלו כ- 700 שנים (מן המאה ה- 1 לספירה עד המאה ה- 7). כלל יצירתם מכונה בפינו "ספרות חז"ל", ובה נכללים המשנה, התלמוד וקובצי מדרשים.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
חז"ל

ביבליוגרפיה:
כותר: חז"ל
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית