הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלא מיניה ולא מקצתיה
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: אין לדבר הזה כל יסוד וכל בסיס מציאותי.

מקור: ארמית
פירוש מילולי: לא ממנו ולא מחלק ממנו.
ניבים דומים: לא היו הדברים מעולם; להד"ם; אין לדברים שחר; לא היה ולא נברא; עורבא פרח.
דוגמה: אני לא ידעתי על העניין הזה לא מיניה ולא מקצתיה.
תחום: אמת ושקר


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לא מיניה ולא מקצתיה
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית