הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפותניבים בעברית


א ב ג ד ה ו ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

א

אבד עליו הכלח
אהבה התלויה בדבר
אוזלת - יד
אוזניים לכותל
אוצר בלום
אורו פניו
אורך רוח
אותיות של קידוש לבנה
אחד בפה ואחד בלב
איבד את עשתונותיו
אין לאל ידו לעזור
אין לדברים שחר
אין לו אח ורע
אין שני לו
אין תוכו כברו
איפה ואיפה
איש אשכולות
אליה וקוץ בה
אנה ואנה
אסיר תודה
אסקופה הנדרסת
אתרע מזלו

ב

בא בימים
בד' אמותיו
בד בבד
בדחילו ורחימו
בהישג ידו
בור ועם הארץ
בור סוד (שאינו מאבד טיפה)
בזעיר אנפין
בזרועות פתוחות
בחירוף נפש
בחצי פה
בטל בששים
בין הפטיש לסדן
בכובד ראש
בכייה לדורות
בכל רמ"ח איבריו
בכליון עיניים
בלי אומר ודברים
במחי יד
במטותא
בעידנא דריתחא
בעיניים כלות
בעל כורחו
בעל שיעור קומה
בפה מלא
בראש ובראשונה
ברכה לבטלה
בשבע עיניים
בשפל המדרגה

ג

גבה לבו
גולת הכותרת
גילה טפח וכיסה טפחיים
גירסא דינקותא
גמר אומר (בליבו)
גמר את ההלל על...

ד

דבר דבור על אופניו
דברים כדורבנות
דחק את הקץ
דחק את רגליו
דיבר על ליבו
דמו בראשו
דן ברותחין
דעתו נוחה מ...
דעתו נטרפה / נשתבשה / התבלבלה עליו
דקדוקי עניות
דרך ארץ

ה

הא בהא תליא
הגדיל לעשות
הגדיש (גם: גדש) את הסאה
הגיע (בא) לעמק השווה
הגיע לפרקו
הגיעו (באו) מים עד נפש
הדיר שינה מעיניו
החזיר עטרה ליושנה
היא הנותנת
הידיעה (השמועה) עשתה לה כנפיים
היהפוך כושי עורו?
הכה בברזל בעודו חם
הכיר טובה
הכצעקתה
הכריע את הכף
הלבין פני חברו ברבים
הלכה למשה מסיני
המזל האיר לו פנים
הניח מעותיו על קרן הצבי
הסביר פנים
העלה חרס בידו
העלה על נס
העמיד (מישהו) על טעותו
העמיד פנים
הפך את היוצרות
הפך את הקערה על פיה
הפנה עורף
הקדים רפואה למכה
הרים ידיים
התחיל ברגל ימין

ו

ואידך זיל גמור
וישמן ישורון ויבעט
ולא היא

ח

חדשים לבקרים
חלק הארי
חסר לב
חרב פיפיות

ט

טבין ותקילין
טחן קמח טחון
טיפין טיפין
טלית שכולה תכלת
טמן ידו בצלחת

י

ידו הייתה על העליונה
ידו לא הייתה ב(דבר)
ידו משגת
ייהרג ובל יעבור
יצא בשן ועין
יצא המרצע מן השק
יצא ידי חובה
יצא מדעתו
יצא שכרו בהפסדו
ירד לחייו
ירד לטמיון
ירד לסוף דעתו
ירד מנכסיו
יש דברים בגו
ישב על המדוכה

כ

כאבן שאין לה הופכין
כאוות נפשו
כברת דרך
כבשת הרש
כהרף עין
כוחו במותניו
כולו אוזן
כזה ראה וקדש
כחומר ביד היוצר
כיד המלך
כל דאלים גבר
כלאחר - יד
כלו כל הקצין
כסומא בארובה
כפה עליו הר כגיגית

ל

לא גרע עין מ...
לא דובים ולא יער
לא היו דברים מעולם
לא לעולם חוסן
לא מיניה ולא מקצתיה
לא מצא את ידיו ורגליו
לא נקף אצבע
להד"ם
ליבו נשבר בקרבו
לית דין ולית דיין
ללא כחל וללא שרק
למראית עין
לפי שעה
לקח דברים עם
לשון סגי נהור

מ

מאחורי הקלעים
מאיגרא רמה לבירא עמיקתא
מאמציו עלו בתוהו
מגדל הפורח באוויר
מורת רוח
מיטת סדום
מכול וכול
מלא מפה לפה
מלב אל לב
מלחך פנכה
מן המסד עד הטפחות
מן השפה ולחוץ
מעז יצא מתוק
מפח נפש
מקדמת דנא
מר נפש
משאת נפש
משיב נפש
משל ברוחו

נ

נאה דורש ונאה מקיים
נגולה אבן מעל ליבו
נהפוך הוא
נחבא אל הכלים
ניסה כוחו ב...
ניער חוצנו
נכנס בעובי הקורה
נמלך בדעתו
נס ליחו
נס על נפשו
נע ונד
נפל בחלקו
נפל בפח
נפלו המחיצות
נצר לשונו
נקטף באיבו
נקיפות מצפון
נשא נפשו ל...
נתלה באילן גדול
נתן את הדעת (על)
נתן עינו ב...

ס

סבר פנים יפות
סולתה ושַמְנה
סחור-סחור
סלע המחלוקת
סתם את הגולֵל

ע

עד חורמה
עורבא פרח
עינו צרה ב...
על דא ועל הא
על מי מנוחות
על נקלה
עלה בידו
עלה על דרך המלך
עלו בקנה אחד
עליי ועל צווארי
עמד בדיבורו
עמד בפני שוקת שבורה
עמד לימין
עמד על דבריו של...
עמד על הפרק
עמד על טיבו
עמד על תילו
עמוד התווך
עקב בצד אגודל
עשה אוזנו כאפרכסת
עשה יד אחת
עשה לילות כימים
עשוי ללא חת

פ

פה מפיק מרגליות
פחד נפל עליו
פיו וליבו אינם שווים
פיזור נפש
פליטת קולמוֹס
פניו האירו/קרנו
פנים לכאן ולכאן
פָּסַח על שתי הסעִיפִּים
פשט את הרגל
פשט יד
פתחון פה

צ

צהובים זה לזה

ק

קוטל קנים
קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו
קוצו של יו"ד
קוצר רוח
קורת רוח
קטן אמונה
קיבל בעין יפה
קל וחומר
קנה את ליבו
קנה דעת
קנה לו שם
קפא על שמריו
קרדום לחפור בו
קרוב לליבו
קשר כתרים

ר

ראה את הנולד
רחיים על צווארו
רחמנא ליצלן
רחץ בניקיון כפיו

ש

שׂאור שבעיסה
שבר את ליבו
שבר את רעבונו
שׂהדי במרומים
שיח ושיג
שיחקה לו השעה
שילם בעין יפה
שם נפשו בכפו
שם פעמיו
שני צדדים למטבע
שעת כושר
שפך את ליבו
שפך זעמו

ת

תהה על קנקנו
תלוי על בלימה
תלי תלים
תקע יתד

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית