מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלהד"ם
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: ראשי תיבות של "לא היו דברים מעולם". כלומר: לא נכון כלל וכלל.

ניב דומה: לא דובים ולא יער, אין לדברים שחר.
תחום: אמת ושקר.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: להד"ם
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית