על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  תלמוד בבלי

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 19 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אמוראים, ספרות האמוראים
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, אמוראים
האמוראים היו חכמים שפעלו בבל ובארץ ישראל אחרי התנאים, מהמאה השלישית ועד המאה החמישית לספירה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ג,2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תלמוד בבלי
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי
אסופה של פירושים, דיונים והרחבות המבוססים על המשנה.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשס"ה, 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
תלמוד (בבלי וירושלמי)
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי
שני התלמודים, הבבלי והירושלמי, מבוססים על המשנה ומציגים דיונים על דברי המשנה. שני התלמודים מסכמים את התורה שבעל-פה, אך בדרך-כלל אין בהם קביעה סופית של ההלכה - אלא הצגת הדיון עצמו.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: תשנ"ו 1996 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה הפתוחה
דורות האמוראים בארץ ישראל
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, אמוראים
טבלה ובה רשימה של דורות האמוראים בבבל ובארץ ישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 1991-1996 שפה: כולם 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה ההיסטורית הישראלית
בין בבל לארץ ישראל : עולם התלמוד ועימותים אידיאולוגיים בהיסטוריוגרפיה של העת החדשה
 

מילות המפתח: תקופת המשנה והתלמוד, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, היסטוריוגרפיה יהודית
המאמר דן בגישות השונות לחקר התלמוד - הגישה האורתודוכסית מחד וגישת  "חכמת ישראל".  המאמר בא לבחון  כיצד הגישות השונות השפיעו  על החוקרים בני המאה הי"ט הן בגבולות עיסוקם ההיסטוריוגרפי והן בכיווני חקירתם.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשנ"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
לא תעמוד על דם רעך: חובת ההצלה וגבולותיה
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, הצלה
המאמר עוסק בסוגיות ההלכתיות סביב חובתו של אדם להציל את חבירו מסכנה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"קנאים פוגעים בו": סיכול ההליך המשפטי או אי החלתו?
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, קנאים, קדושה, בתי דין דתיים
המאמר עוסק במשנה במסכת סנהדרין, לפיה במקרים מסוימים של פגיעה בקודש, 'קנאים פוגעים' באדם הפוגע. המאמר מציג שתי גישות שונות אצל חז"ל להבנת דין המשנה. לפי גישה אחת, הממסד המשפטי מושך את ידו מלעסוק במקרים של פגיעה בקודש ומותיר את החלל לפעולתם הרצויה של הקנאים. לפי גישה שנייה, הקנאים מבצעים מעשה בעייתי, באשר הם עוקפים את סמכותו של הממסד המשפטי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על פדיון שבויים
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, פדיון שבויים
המאמר עוסק במצוות פדיון שבויים, תוך עיון בכלל העקרוני ש'אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן' ובסייגים שונים שניתנו לו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"ב שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 19 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com