הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשנה


דברי הֲלָכָה (דיון בחוקים, בדינים ובמצוות) ודברי אגדה ומוסר, שחוברו בידי התַנָאים, חכמי ארץ ישראל במאות
1 - 2 לספירה.

תחילה היו הדברים תורה שבעל-פה, ורק מאוחר יותר החלו להעלות אותם על הכתב. העריכה הסופית של המשנה נעשתה בידי רבי יהודה הנשיא, והסתיימה בשנת 220 לספירה בערך.

ביבליוגרפיה:
כותר: משנה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת : מתיה קם.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית