על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  מנהיגות במקרא

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 18 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון למדעי היהדות. המרכז להוראת מדעי היהדות
משה אהרון ומרים‮ - ‬אחים‮, ‬מנהיגים ומתחרים
 

מילות המפתח: משה (רבינו), מרים (הנביאה), אהרון (הכהן), מנהיגות במקרא
פרשת האישה הכושית (במדבר יב),  והביקורת של אהרון ומרים על משה, מבטאים מתח בין מנהיגי דור יציאת מצרים. מתח גלוי זה, בא לידי ביטוי באופן מרומז בסיפורים נוספים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: , 2001 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד נאמני תורה ועבודה
שאול ויונתן - שתי דרכי מנהיגות : א. שאול בחיר ה' מושיע את יבש גלעד מהתעללות ואת ישראל מחרפה
 

מילות המפתח: שאול (המלך), מנהיגות במקרא, פילגש בגבעה, יהונתן (בן שאול)
מאמר זה, המחולק לשלושה חלקים, עוסק במנהיגותו של שאול לעומת מניגותו של יוהנתן, בנו. בחלק הראשון מתוארת עליית שאול למלוכה. מנהיגותו של שאול מתבטאת לראשונה בפרשת יבש גלעד. המחבר דן בדימיון שבין פרשה זו לבין פרשת פלגש בגבעה.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד נאמני תורה ועבודה
שאול ויונתן - שתי דרכי מנהיגות : ב. יונתן מושיע את ישראל במכמש ומשחררם מיד פלישתים
 

מילות המפתח: שאול (המלך), מנהיגות במקרא, יהונתן (בן שאול)
החלק השני של המאמר עוסק במלחמת ישראל בפלשתים במכמש. במלחמה זו בולטים כמה הבדלים משמעותיים בין שאול ויהונתן, בתפיסת תפקידים כמנהיגים צבאיים וביחסם אל אלהים, אל העם וזה אל זה. אומנם יהונתן הוא זה שחוטא ומפר את השבועה החמורה בדבר איסור האכילה, אך נראה כי שאול הוא שמצטייר כדמות שלילית בפרשה זו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד נאמני תורה ועבודה
שאול ויונתן - שתי דרכי מנהיגות : ג. במלחמת החרמה בעמלק שאול ירא מצבאו יותר מאשר מאלוהיו
 

מילות המפתח: שאול (המלך), מנהיגות במקרא, יהונתן (בן שאול)
החלק השלישי של המאמר עוסק במלחמה בעמלק. בניגוד למלחמות הקודמות שערך שאול, מלחמה זו היא ביוזמת ה' ובעלת אופי דתי. שאול מצווה לצאת נגד עמלק למלחמת חרם, בה אסור להותיר נפש חיה ואסור לקחת מהשלל. אולם שאול מתגלה בשנית כמנהיג חלש ונכשל במילוי הצו האלוהי. לכשלון זה מחיר יקר - מלכותו נקרעת ממנו ומביתו. גם מתוך פרשה זו מסיק המחבר על הפערים בין מנהיגות שאול למנהיגות בנו, יונתן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"ט שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
משל הרועים: "והושעתי לצאני" (יחזקאל לד)
 

מילות המפתח: תנ"ך. יחזקאל, מנהיגות במקרא
ניתוח ספרותי של יחזקאל לד ודיון בתוכן הנבואה. הרקע החברתי המשוער לנבואה זו הוא יאושם של בני הגולה מתפקוד מנהיגים בעבר (תקופת החורבן) ואולי גם בהווה (תקופת גלות בבל). /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תש"ן - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ידיעות אחרונות
גדעון מסרב לקבל את המלוכה ומקים את האפוד בעפרה
 

מילות המפתח: גדעון (השופט), מנהיגות במקרא
התנהגותו של גדעון ביחסו לשלטון אינה עקבית. לאחר הנצחון על מדיין הוא נהג מנהג מלכים באופן שבו הוציא את מלכי מדיין להורג, אך סרב לבקשת העם להמליכו למלך. גם עשיית האפוד מצטיירת כנובעת מהצון לשלוט שאינו ממומש- האפוד הווא מונמנט ניצחון המפאר את שמו של גדעון, שמסרב לקחת שלטון באופן רשמי מטעמים דתיים, אך אינו עומד בפני הפיתוי של הכוח והכבוד.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ידיעות אחרונות
מותו של גדעון
 

מילות המפתח: גדעון (השופט), מנהיגות במקרא
הפסוקים המתארים את אחריתו של גדעון (שופטים ח 29-32) מתארים כיצד באופן שלילי הוא נוהג גינוני מלכות, יש לו נשים רבות ושבעים בנים, ולבנו הוא נותן שם מלכות- "אבימלך". בשל התיאור השלילי הכתוב מכנה את גדעון בשמות עם משמעות שלילית "ירובעל" - שם שנזכרת בו עבודת הבעל, ו"בן יואש"- אזכור אביו שהיה עובד לבעל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ידיעות אחרונות
המבנה של סיפור גדעון ומשמעו
 

מילות המפתח: תנ"ך כספרות, גדעון (השופט), מנהיגות במקרא
סיפור גדעון מורכב משני חלקים על-פי מבנה העלילה ועיצוב דמותו של גדעון. בחציו הראשון של הסיפור (עד ז, 14), גדעון מעוצב כדמות הססנית שאמונתה בה' איננה יציבה. נקודת המפנה בתפישתו האמונית של גדעון היא חלום המדייני, אשר לאחר שמיעתו – נעלמים ספקותיו של גדעון לחלוטין. גם בחלקו השני של הסיפור דמותו של גדעון איננה יציבה. גדעון מתגלה לעיתים כמי שלנגד עיניו טובת העם ורצון ה', אף כאשר הדבר בא על חשבון טובתו האישית, ולעיתים הוא מתנהג בצורה הפוכה, ופועל מתוך מניעים אישיים גם כאשר הדבר בא על-חשבון טובת העם ואפילו טובת אלוקיו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 דפים
נמצאו: 18 פריטים בכל המאגר.