על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  נשים נוכריות

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
סגולה
מחלק המשפחות
 

מילות המפתח: שיבת ציון (פרס), עזרא (הסופר), נחמיה בן חכליה, נשים נוכריות
החלטתו של עזרא הסופר לגרש את הנשים הנוכריות נבעה מתוך תפיסה שהשארת המצב מאיימת על הקיום היהודי.  הרב מדן סוקר את הדרכים השונות שבהן התמודדו המנהיגים באותה תקופה עם הבעיה: עזרא פעל  מכוח סמכותו התורנית ונחמיה מכוח סמכותו המלכותית. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: אב-יולי, תש"ע -2010 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
נישואים  פוליטיים
נישואים פוליטיים
 

מילות המפתח: נישואים פוליטיים, נשים נוכריות
דף מידע על נישואים פוליטיים בתקופת המקרא, על משמעותם המדינית ועל היחס של המספר המקראי אליהם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ידיעות אחרונות
"הנכרי אשר לא מעמך ישראל" (מלכים א' ח 41)
 

מילות המפתח: נישואי תערובת, נשים נוכריות
סוגית נישואי תערובת העסיקה את החברה לאורך כל תקופת המקרא. הקטע שלפניכם סוקר את הגישות המגוונות במקורות המקראיים העוסקים בנושא. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
החברה לחקר המקרא בישראל
"זרע קדש" או "עם עולם" : חלוקי דעות בין שבי הגולה
 

מילות המפתח: שיבת ציון (פרס), נשים נוכריות
בתקופת שיבת ציון נחלקה הישוב לשני מחנות. מחנה ה"מתבדלים" בהנהגתם של עזרא ונחמיה שדגלו ברעיון "זרע הקודש" ואסרו על קשרי נישואים עם יושבי הארץ. המתנגדים להם היו גורמים בקרב הכהונה שנתמכו על ידי השומרונים. המאמר מתאר את ההשקפות השונות ואת המאבק הקשה שהתחולל בתקופה של ראשית ימי הבית השני. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1983 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
רות : חוק ומנהג
 

מילות המפתח: תנ"ך. רות, משפט המקרא, נשים נוכריות, מתנות לעניים
הטקסט דן בקשר שבין מגילת רות לחוקי המקרא ובהבדלים בין המגילה לחוק בנושאים: מתנות עניים, יבום וגאולה ונישואים עם נשים נוכריות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תש"ן - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
עם עובד
רות : מגמת המגילה
 

מילות המפתח: תנ"ך. רות, שיבת ציון (פרס), נשים נוכריות
מגילת רות מציגה את רות הנוכריה כאישה רבת חסד שממנה נולד דוד מלך ישראל. כותב דף המידע מציע שהמגילה נכתבה כחלק מהפולמוס סביב הנשים הנוכריות בתקופת שיבת ציון. בניגוד לתפיסה שבספרי עזרא ונחמיה, המגילה מציגה את הנישואים עם אישה נוכרית כדבר חיובי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תש"ן - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בית מקרא
נשים זרות במקרא
 

מילות המפתח: נשים במקרא, נשים נוכריות
מסיפורי המקרא עולה שנשואים עם נשים נוכריות היו נפוצים מאד בתקופת המקרא. היחס של סופרי המקרא לנישואי תערובת אלו הוא יחס מורכב. המאמר מציג את היחס החיובי לתופעה דרך הסיפור המקראי על תמר רות, רחב ויעל. ואת היחס השלילי דרך סיפור אשת פוטיפר, נשות שמשון והאישה הזרה במשלי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: ספטמבר-נובמבר, 1984 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ידיעות אחרונות
פולמוס גלוי ופולמוס עקיף בספר בראשית
 

מילות המפתח: נישואי תערובת, יהודה (בן יעקב), נשים נוכריות
הפרק דן בסיפורים מתוך ספר בראשית שיש בהם פולמוס בנושא נישואי תערובת, ומגלה שיש בספר בראשית עמדות שונות בסוגיה. רובו של הפרק מציג ניתוח של בראשית לח- סיפור יהודה ותמר. המחברת סוברת שהסיפור תומך בנישואים לבנות כנען בניגוד לסיפור נישואי עשו ויצחק השוללים נישאים מסוג זה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2003 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.