על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  רשויות השלטון

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 10 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הפרדת רשויות
 

מילות המפתח: דמוקרטיה, שלטון החוק, רשויות השלטון
שלוש רשויות נפרדות קיימות במשטר הדמוקרטי: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת.
שלוש רשויות השלטון אינן כפופות זו לזו, ולכל אחת מהן כללי פעולה משלה.  /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
מנהלת העם
 

מילות המפתח: רשויות השלטון
אחד משני המוסדות שהוקמו באפריל 1948 לניהול ענייני היישוב עד להכרזת המדינה. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 1995 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
חלום ומציאות במלכות ישראל
 

מילות המפתח: מלוכה (מקרא), רשויות השלטון, תלמוד בבלי. סנהדרין
המאמר דן בפרק השני במסכת סנהדרין, העוסק ברשויות השלטון השונות של עם ישראל. מוקד המאמר במתח הקיים בהלכה ובהגות היהודית לדורותיה, בין דמות המלך האבסולוטית, האידיאלית, לבין ריסון סמכויותיו של המלך כך שלא ימלוך בעריצות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
שינויים במעמדו של השלטון המקומי
 

מילות המפתח: שלטון מקומי, רשויות השלטון
מאמר זה דן בשלטון המקומי בישראל. בתפקידי השלטון המקומי וסמכויותיו, ביחסיו עם השלטון המרכזי וביחודו של השלטון המקומי במגזר הערבי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: , 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כתר הוצאה לאור הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה נבו הוצאה לאור
תפקיד השופט - הלכה, מציאות ומה הלאה?
 

מילות המפתח: בתי משפט, רשויות השלטון, משפט ופוליטיקה, שופטים
אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, דן בתפקידו של השופט בחברה דמוקרטית בכלל ובמדינת ישראל בפרט. ברק מעלה שאלות הנוגעות לעתידו של תפקיד זה: מה צופן העתיד לתפקידו ולמעמדו של בית המשפט בחברה דמוקרטית? מה צופן העתיד לבית המשפט העליון במדינת ישראל? מה צופן העתיד ליחסים שבין הרשות השופטת לרשויות השלטוניות האחרות? האם האמון במערכת בתי המשפט יישמר או אף יגבר? האם תישמר עצמאותה של מערכת בתי המשפט? /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: 2004 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה הפתוחה
שלטון מרכזי ושלטון מקומי: פסיפס מגוון של יחסים
 

מילות המפתח: שלטון מקומי, רשויות השלטון
מאמר זה דן ביחסים המורכבים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי בישראל. הכותבת בוחנת את מידת האוטונומיות של השלטון המקומי ואת ההשלכות של יחסיו עם השלטון המרכזי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2002-2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מדינת ישראל
פניית הפרלמנט או הממשלה אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה בשאלות חוקתיות : סקירה משווה
 

מילות המפתח: רשויות השלטון, חוקה
במסמך נסקרים הליכי פנייה של הפרלמנט או של הממשלה אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה בשאלות חוקתיות. המדינות הנסקרות הן: אוסטריה, גרמניה, דרום-אפריקה, פולין, צרפת וקנדה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית
הגבלת השלטון
 

מילות המפתח: רשויות השלטון, בקרה, פיקוח (רשויות שלטון)
הגבלת השלטון הינו ערוץ דמוקרטי חשוב שמטרתו למנוע מצב שבו השלטון ינצל את עוצמתו על מנת לפגוע באזרחים ובזכויותיהם. מימוש עקרון זה מתאפשר במספר אמצעים ודרכים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2005 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 10 פריטים בכל המאגר.