על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  בתי דין דתיים

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בתי דין רבניים
 

מילות המפתח: בתי דין דתיים
מערכת שיפוט דתית, הפועלת מתוקף "חוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג 1953". לבתי דין רבניים יש את הסמכות לדון בנושאי המעמד האישי: נישואין, גירושין, צוואות וירושות. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון לחקר המשפט העברי
הדיינים היהודים בא"י משנת 70 עד 500
 

מילות המפתח: ארץ-ישראל, בתי דין דתיים
מטרת המאמר היא לתאר את הדיינים ומוסד הדיינות בא"י מהתקופה שלאחר חורבן הבית (שנת שבעים לספירה) ועד לדורות האחרונים של האמוראים (סוף המאה החמישית). המאמר מתבסס בעיקר על מקורות מספרות חז"ל ומעט על מקורות חיצוניים. אחת מהמסקנות הבולטות במאמר כי בתקופה זו לא היו בתי דין ממוסדים. פעולת השיפוט התבצעה בעיקר על ידי שופטים בודדים, שסמכותם וחופש פעולתם היה נתון במידה רבה להרשאת השלטונות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשנ"ה- תשנ"ז שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הבריחה מן השבועה
 

מילות המפתח: בתי דין דתיים, משפט עברי, שבועה
המאמר עוסק בנושא השבועה בדין העברי. לצד איסור חמור להישבע לשקר קיימת הסתייגות משבועה בכלל בשל החומרה המיוחסת לשבועה. המאמר מראה שבעניין זה הדין הישראלי נוקט קו דומה.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
"קנאים פוגעים בו": סיכול ההליך המשפטי או אי החלתו?
 

מילות המפתח: תלמוד בבלי, קנאים, קדושה, בתי דין דתיים
המאמר עוסק במשנה במסכת סנהדרין, לפיה במקרים מסוימים של פגיעה בקודש, 'קנאים פוגעים' באדם הפוגע. המאמר מציג שתי גישות שונות אצל חז"ל להבנת דין המשנה. לפי גישה אחת, הממסד המשפטי מושך את ידו מלעסוק במקרים של פגיעה בקודש ומותיר את החלל לפעולתם הרצויה של הקנאים. לפי גישה שנייה, הקנאים מבצעים מעשה בעייתי, באשר הם עוקפים את סמכותו של הממסד המשפטי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
שמע בין אחיכם: כללי הצדק הטבעי ועֶקרון השוויון בשמיעת טענות בעלי הדין
 

מילות המפתח: צדק, בתי דין דתיים, משפט עברי
המאמר עוסק בהלכה הקובעת ששני הצדדים במשפט צריכים להיות נוכחים בבית הדין, ואין לקיים את המשפט ללא נוכחות שניהם. המאמר דן בנימוקים להלכה זו ובמקרים מיוחדים הקשורים אליה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: , תשס"א שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
בסוד היחיד והאחד
 

מילות המפתח: בתי דין דתיים, תלמוד בבלי. סנהדרין
המאמר עוסק במשניות הפרק הרביעי במסכת סנהדרין, בהן מופיעה המילה 'אחד' פעמים רבות ובמשמעויות שונות. מתוך עיון בפרק מתגלות משמעויות נסתרות של אותה אחדות, המבטאת באופנים שונים את האחדות שבשורשו של הריבוי שבעולם. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מקור ראשון (המאוחד)
בין דיין לסניגור
 

מילות המפתח: בתי דין דתיים, תלמוד בבלי. סנהדרין, תלמוד ירושלמי. סנהדרין
המאמר עוסק במוסד בית הדין של "זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד", המוצג בפרק השלישי במסכת סנהדרין. מתוך עיון משווה בין סוגיות התלמוד הבבלי וסוגיות התלמוד הירושלמי, עומד המאמר על המשמעות המיוחדת של מוסד זה דווקא בתלמודה של גלות בבל. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה תאריך: ,  שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
בתי הדין הרבניים - מעמדם וסמכויותיהם
 

מילות המפתח: דת ומדינה, בתי דין דתיים
המאמר דן במעמדם וסמכויותיהם של בתי הדין הרבניים בישראל. במאמר מוצג הויכוח הקיים בישראל בנוגע לחוק בתי דין רבניים, בין הדתיים התומכים בחוק לבין החילוניים ונציגי הרפורמים והקונסרבטיבים, המתנגדים לו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 2006 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.