על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  קין והבל

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 51 פריטים בכל המאגר.
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
ואיך אחי הוא קין
 

מילות המפתח: רבין, יצחק, תנ"ך באמנות, קין והבל
 שיר קינה שנכתב בעקבות הרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין . השיר מתכתב עם סיפור קין והבל ועם הקינה המקראית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: [?--19] שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
תרביץ
"וישם ה' לקין אות" על התרגום המיוחס ליונתן לבראשית ד' ט"ו
 

מילות המפתח: שמות האל, קין והבל, תרגום יונתן
ל"אות קין" נתנו בספרות האגדה פרושים רבים. התרגום המיוחס ליונתן מביא מסורת שלא מופיעה בשאר ספרות האגדה ולפיה "אות קין" היא אחת מאותיות שמו של אל. המאמר עומד על משמעותה של מסורת זו ומשער את מקור היוצרותה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשרי- אדר ב, תשל"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
קין והבל : זמן חיבור הפרשה
 

מילות המפתח: תנ"ך. בראשית, קין והבל
לדעת כותב המאמר פרשת קין והבל חוברה לפני ימי הממלכה, שכן היא משקפת תנאים חברתיים והשקפות אידאולוגיות שקודמות לימי הממלכה. לדוגמא: רעיון גאולת הדם, הפולמוס עם התפישה שמקומות מרוחקים הם מחוץ לתחומו של האל ועוד. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1970 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
קין והבל : פשוטו של כתוב
 

מילות המפתח: תנ"ך. בראשית, קין והבל
בחלק זה של המאמר דיון בקשיים שבסיפור קין והבל המקראי ובשאלה: מהו פשט הסיפור. לדעת כותב המאמר סיפור קין והבל הוא חלק מרצף הסיפורים המתאר את תהליך ירידתו של המין האנושי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1970 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
קין והבל : הרקע הגנוסטי של הדרשות האידאולוגיות
 

מילות המפתח: מדרשי אגדה, תנ"ך. בראשית, קין והבל, גנוסטיקה
חלק זה של המאמר מציע שהדרשות הרואות בקין פושע מתוך אידאולוגיה הם תגובה של הדרשנים לדמותו של קין בהשקפה הגנוסטית. הגנוסטים מעלים את קין למדרגת אל גואל שהוא נעלה מהאל הבורא (אלוהי ישראל). הדרשות הם פולמוס עם השקפה זו. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1970 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
קין והבל : הדרשות האידאולוגיות על קין
 

מילות המפתח: מדרשי אגדה, תנ"ך. בראשית, קין והבל
המדרשים המאוחרים הופכים את קין לפושע מתוך אידאולוגיה: רוצח במזיד ובאכזריות וכופר באל. מדרשים אלה שונים מאד מהמדרשים המציגים את הרצח כמעשה פזיז ואת קין כמתחרט וחוזר בתשובה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1970 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
קין והבל : האגדה הישראלית הקדומה ויחסה לסיפור השומרי
 

מילות המפתח: מדרשי אגדה, תנ"ך. בראשית, קין והבל
חלק זה של המאמר דן בשימוש של מדרש האגדה במיתוס השומרי: האגדה הישראלית העבירה את הסיפור לתחום המוסר. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1970 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
הקיבוץ המאוחד ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ-ישראל
קין והבל : המוקדם והמאוחר בסיפורים
 

מילות המפתח: תנ"ך. בראשית, קין והבל
חלק זה של המאמר עוסק בסיפור קין והבל האגדה ובמדרש. המוטיב הארוטי והמוטיב הסוציולוגי, הקימים במיתוס השומרי קימים גם במדרש. נראה שהמדרש מתבסס על מסורות קדומות שמסיבות שונות כותבי המקרא בחרו שלא להביאן. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: 1970 שפה: עברית 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 דפים
נמצאו: 51 פריטים בכל המאגר.