על הספריה
הסדרי נגישות
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  צדקה (יהדות)

עמוד הבית (26)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
צדקה
 

מילות המפתח: צדקה (יהדות)
מילה מקראית שפירושה במקרא – צדק.  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כל ישראל חברים כרם : מכון להכשרת מורים לחינוך הומניסטי יהודי כל ישראל חברים
שנת השמיטה
 

מילות המפתח: קרקע, שמיטה, צדקה (יהדות), כסף, מתנות לעניים, הלל (הזקן)
מצוות שמיטת הקרקעות נועדה לא רק לשם דאגה לעניים אלא גם לשם מנוחת הקרקע. המאמר דן במשמעות מנוחת הקרקע וטוען כי היא באה כדי לסמן לאדם את גבולות ריבונותו על הארץ. כמו כן דן המאמר גם בשמיטת הכספים ובמטרתו המוצהרת לתת אפשרות לאדם העני להיחלץ מעוניו בשנה השביעית. מכיוון שחוק זה היה בעייתי מאוד למימוש מבחינת המלווה, מציעה התורה מספר טיעונים שיכולים לשכנע את המלווה לשמוט את כספו.   /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 1998 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
הלכה ומציאות בענייני צדקה בתקופת הגניזה
 

מילות המפתח: צדקה (יהדות), פדיון שבויים
המאמר עוסק במתח שבין החוק – ההלכה והמעשה. מצוות צדקה ופדיון שבויים נידונו במספר מקומות בספרות חז"ל. ע"פ ממצאים מן הגניזה הקהירית, בוחן המחבר עד כמה היו מקורות אלו חלק מן 'השיח' של נותני הצדקה ומקבליה. המאמר מתייחס לנושאים הבאים: עניים, זרים וההלכה; שבויים וטיפול ביתומים ואלמנות. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
בין תפיסת הרווחה המודרנית לתפיסת הצדקה המסורתית
 

מילות המפתח: זכויות הפרט, מדינת רווחה, מדיניות חברתית, משפט המקרא, צדקה (יהדות)
על השוני בין תפיסת הרווחה המודרנית לתפיסת הצדקה המסורתית בכל הנוגע למושגים של זכות וחובה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
צדק, צדקה וחסד
 

מילות המפתח: תקופת המשנה והתלמוד, ספרות חז"ל, הלכה, צדקה (יהדות)
בתקופת המשנה והתלמוד מתחילים חז"ל (חכמינו זכרם לברכה), באמצעות ההלכה, לעצב את העקרונות למערכת הזכויות והחובות של הקהילה. הם הקדישו לעניין הצדקה תשומת לב רבה. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה, תיכון תאריך: 1990 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
י"ל מאגנס
עשיית מישרים במסופוטמיה ועשיית משפט וצדקה בישראל – משמעם הקונקרטי של המושגים
 

מילות המפתח: מוסר המקרא, משפט המקרא, צדק, צדקה (יהדות), מסופוטמיה
על משמעם הקונקרטי של המושגים "עשיית מישרים" במסופוטמיה ו"עשיית משפט וצדקה" בישראל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1985 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית קרן אבי חי
מוסדות הצדקה בקהילה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד
 

מילות המפתח: תקופת המשנה והתלמוד, צדקה (יהדות), עזרה הדדית, מוסר היהדות
על מוסדות הצדקה בקהילה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד: קופה, תמחוי, כלכלת לינה, קבורה ועזרה לאבלים וצדקת שעה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 1999 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
חובות שבין אדם לחברו
 

מילות המפתח: מצוות (יהדות), צדקה (יהדות), מצוות (אסלאם), מצוות (נצרות), צדקה (אסלאם)
הטקסט סוקר כמה מן החובות שבין אדם לחברו, המבטאים את שאיפתן של שלוש הדתות (היהדות, הנצרות והאסלאם) ליצור חברה המבוססת על צדק וחסד.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון, תיכון ומעלה תאריך: תשס"ה,2005 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 9 פריטים בכל המאגר.